Thuis Nabij onderwijs op Urk

URK - Kentalis start op de Harmpje Visserschool op Urk een zogeheten school- in- school constructie. Dat betekent dat de Kentalis-school, voor kleuters met een taalontwikkelingsstoornis (TOS), ‘inwoont’ bij een reguliere school.

Dit betekent dat met ingang van het komende schooljaar kleuters van Urk met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) niet meer met de taxi naar Kampen hoeven. Op Urk werken de Harmpje Visserschool en Kentalis al enige jaren samen. Dertig leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis volgen op deze basisschool onderwijs met ondersteuning van professionals van Kentalis.

Kentalis en de Harmpje Visserschool werken vanuit een gezamenlijke ambitie. In de praktijk blijkt dat het bundelen en delen van de expertise van regulier en speciaal onderwijs het aanbod verrijkt. Zo komt dit ten goede aan alle leerkrachten en leerlingen. Met deze positieve ervaringen is het nu tijd voor de volgende stap.

Na de zomervakantie start de kleutergroep voor kinderen met een intensief arrangement taalontwikkelingsstoornis. Professionals van Kentalis gaan deze groep lesgeven en begeleiden. Waar mogelijk wordt met de Harmpje Visserschool samengewerkt.

Kentalis wil graag thuis nabij onderwijs mogelijk maken voor leerlingen die moeite hebben met horen of communiceren en zoekt daarbij de samenwerking met het regulier onderwijs. Kentalis richt zich op doorstroming van leerlingen naar het regulier onderwijs. Onder het motto ‘regulier waar het kan, speciaal waar het moet”. Dit geeft leerlingen de mogelijkheid om dichtbij hun eigen huis het onderwijs te krijgen dat ze nodig hebben. De hoop en verwachting is dat de kleuters met begeleiding van Kentalis zich in hun eigen sociale omgeving goed zullen ontwikkelen.

Kentalis

Kentalis is er voor mensen die een taalontwikkelingsstoornis hebben of slechthorend, doof of doofblind zijn, ook als zij meerdere beperkingen hebben. Zij kunnen bij Kentalis terecht voor onderzoek, zorg en onderwijs op maat, dicht bij huis en op locaties door heel Nederland.