Steenwijkerland houdt 3,6 miljoen euro over

VOLLENHOVE - De gemeente Steenwijkerland sluit het jaar 2017 af met een positief saldo van € 3.682.000. Dit blijkt uit de jaarrekening over 2017.

Het positieve saldo van de jaarrekening van bijna € 3,7 miljoen laat zich grotendeels verklaren door een verplichte winstneming op de grondexploitatie, maar ook door voordelen met betrekking tot het BUIG-budget (Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening Gemeenten) en de algemene uitkering.

Het totale jaarverslag laat zien dat 75% van de doelstellingen uit de programmabegroting 2017 zijn gerealiseerd. De gemeente stelt ook tevreden vast dat haar rapportcijfer voor de WMO voorzieningen is gestegen van 7,6 in 2016 naar 8,0 in 2017.