'Belevingsvlucht toonde de minimale geluidsoverlast'

EMMELOORD - De 'belevingsvlucht' van woensdag 30 mei toonde in Noordoostpolder de minimale geluidsoverlast die de inwoners kunnen ervaren als Lelystad Airport in gebruik wordt gesteld.

Dat stelt het actiecomité Ook Niet Over Noordoostpolder na kennis te hebben genomen van de resultaten. Een Boeing 737 van Transavia vloog die dag de laagvliegroutes rond Lelystad Airport. Woordvoerder Juup Nijholt: 'De geluidsoverlast leek op veel plaatsen mee te vallen. Maar je moet goed beseffen dat dit vliegtuig buitengewoon rustig vloog en onbelast. Daarnaast vloog het bij Ens veel hoger dan in de toekomst het geval zal zijn (1400m i.p.v. 900 m) en zette het geen landing in. De 67dB die we nu in Ens hebben gemeten moeten we daarom zien als ondergrens. In de toekomst kan het alleen maar tegenvallen.’

De bezwaren van Ook Niet Over Noordoostpolder tegen de uitbreiding van Lelystad Airport betreffen niet enkel de geluidsoverlast. Minstens zo belangrijk zijn de milieuaspecten. De TU-Delft heeft berekend dat met de huidige groei van de luchtvaart de CO2-emissie door vliegtuigen groter zal worden dan de totale CO2-emissie die is toegestaan op basis van het klimaatakkoord van Parijs. De VN heeft berekend dat kritische opwarming van de aarde van 1,5 graad reeds voor 2040 zal zijn bereikt. Nijholt: ‘Het kan niet anders dan dat de luchtvaart moet worden beperkt. En juist het alternatief voor Lelystad Airport is relatief eenvoudig realiseerbaar.’

Ingenieursbureau Royal HaskoningDHV heeft de alternatieven voor Lelystad Airport onderzocht. Hun conclusie is dat enkel het verbeteren van de internationale treindienstregeling en treinticketservice zal leiden tot 89.000 minder vluchten op Schiphol/Lelystad Airport. Investeringen in het Europees HSL-netwerk kan het aantal vluchten nog verder verminderen. Nijholt: ‘Economisch betekent dit enkel het verschuiven van de reizigers van de ene vervoerssector naar de andere. Klimatologisch betekent dit een grote winst.’