Aanleg gescheiden riool Creil start juli

CREIL - Gemeente Noordoostpolder gaat in Creil de riolering aanpakken en straten verbeteren. De werkzaamheden starten in juli en zullen eind november afgerond worden.

De gemeente gaat in de straten De Meute, Jachthondenstraat en Iglo Tademastraat (ten noordwesten van de N712) een gescheiden rioolstelsel aanleggen. Het regenwater loopt dan rechtstreeks naar het oppervlaktewater. Hiermee wordt voorkomen dat veel schoon regenwater onnodig wordt afgevoerd naar de rioolwaterzuivering. Daarnaast komen er op verzoek van de inwoners extra parkeerplaatsen en worden er drempels aangelegd.

In een inloopbijeenkomst op donderdag 28 juni tussen 17.00 en 20.00 uur kunnen inwoners meer informatie krijgen. De inloopbijeenkomst vindt plaats in dorpshuis de Binkel aan de Galamalaan 61.