Pittige uitspraken in boek 'Van Schokland gekomen'

Lelystad - De Almeerse schrijver, dichter en journalist Mario Withoud presenteert vrijdagmiddag in Batavialand in Lelystad zijn nieuwe roman 'Van Schokland gekomen', een boek met pittige uitspraken.

Familiekroniek

De roman heeft de vorm van een familiekroniek die start in 1825, als de vierjarige Anne te maken krijgt met een overstroming op het al zo armoedige Zuiderzee-eiland Schokland. Alles wat ze heeft wordt door de golven verslonden. Bijna tweehonderd jaar later doorstaat Anneke in Lelystad heel andere worstelingen om het bestaan. Een ontmoeting met de Almeerse dichter Maarten Luger verandert haar leven en laat haar nadenken over haar afkomst en haar toekomst.

Niet altijd een lofzang

Het is het ook het verhaal van Flevoland en haar gemeentes. Dat resulteert niet altijd in een lofzang. Zo vindt een van de personages, Maarten, dat als mensen nieuwsgierig zijn hoe Nederland er uit zou zien als Hitler de oorlog gewonnen had, ze in Almere moeten komen kijken. Op een ander moment zegt deze Maarten: ‘… als Almere een mens zou zijn, zou het een eunuch zijn, zo’n gecastreerde bewaker van een harem, iemand die onvruchtbaar is.’

Gemengde gevoelens

Overigens heeft de Almeerse schrijver zelf steeds vaker gemengde gevoelens over zijn stad. Hij vraagt zich toenemend af of Almere als stad niet een mislukt marketingconcept is en veel beter op kan gaan in Amsterdam, daar een buitenwijk van kan worden die het nu inofficieel al is. De provincie Flevoland kan dan in een moeite door opgeheven worden, verdeeld worden over omringende provincies.

Zuiderzeeproject

In zijn roman wordt de geschiedenis en huidige stand van Flevoland geschetst doordat de personages een rol daarin hebben. Via de persoonlijke belevenissen wordt de worsteling getoond die nodig was om het Zuiderzeeproject te realiseren en uiteindelijk Flevoland te laten ontstaan. Hoe Lelystad en Almere nog altijd worstelen met een onterecht slecht imago terwijl die steden genoeg sterkte punten en aantrekkelijke kanten hebben.

Het verhaal

De roman start in 1825, met de stormvloed waarbij het dan nog bewoonde Schokland wordt overspoeld. Het eiland wordt enkele decennia later definitief ontruimd, waarna de bewoners 'uitwaaieren' naar elders in het land. Onder meer naar Urk waar vandaan leden van het nageslacht op hun beurt deels weer vertrekken.

Die belanden bijvoorbeeld in Noord-Holland, waar ze in 1916 opnieuw te maken krijgen met watersnood en later meewerken aan de voltooiing van de Afsluitdijk. Anderen komen uiteindelijk terecht in Den Haag, waar een nazaat in dienst is van Cornelis Lely.

In de huidige tijd wonen nabestaanden en andere personages in onder meer Lelystad en Almere, waar ze in de zestiger en zeventiger jaren naar toe verhuisd zijn.

De gewone personages en hun (interpretatie van de) geschiedenis zijn fictief. Historische figuren en de aangehaalde feiten zijn waarheidsgetrouw.

Het boek kost 14,95 euro en is te bestellen bij de uitgever via bestel@detwaalfdeprovincie en uiteraard bij bol.com.

Stadsdichter

Mario Withoud (Amsterdam, 1965) is schrijver, dichter en journalist. Van zijn hand verscheen al eerder 'Van water tot Flevoland' en hij was coauteur van een boek over ambtenaren in Nederland. Gedichten die hij schreef als officieel Stadsdichter van Almere zijn opgenomen in drie verzamelbundels. Daarnaast publiceerde hij in kranten, weekbladen en maandbladen talloze teksten, waaronder verhalen en reportages.