Lichte daling WW-uitkeringen Flevoland

EMMELOORD - In mei daalde het aantal WW-uitkeringen in Flevoland licht met 217 (-2,5%). Deze daling is minder sterk dan de landelijke afname van -4,2% in deze maand mei.

Eind mei verstrekte het UWV 8.425 WW-uitkeringen in Flevoland. De landelijke WW-daling van -22% in het afgelopen jaar, is sterker dan de daling van -18,9% in Flevoland. Het werkloosheidspercentage, dat is het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, is in mei 2018 in Flevoland met 3,8% iets hoger dan het landelijke van 3,3%. Een jaar geleden bedroeg het percentage voor Flevoland nog 4,8%.

Vanaf begin 2016 is het aantal WW-uitkeringen van 50-plus werkzoekenden als gevolg van de economische groei en een krapper wordende arbeidsmarkt gestaag afgenomen in Flevoland. Eind mei van dit jaar werd een aantal van 3.860 uitkeringen van 50-plussers bereikt in Flevoland. Met de daling van het aantal WW-uitkeringen neemt tegelijkertijd het aandeel van 50-plussers met een uitkering toe en treedt er een vergrijzing van het bestand van werkzoekenden op.

Het aantal 50-plussers daalt immers minder sterk dan het totale bestand van WW-gerechtigden. Dit komt doordat 50-plussers minder gemakkelijk opnieuw aan het werk komen. Tweederde van het totale WW-bestand stroomt binnen 1 jaar uit naar werk, terwijl bij de 50-plussers slechts eenderde binnen 1 jaar werk vindt. Het feit dat veel 50-plussers door een groter arbeidsverleden langer recht op een WW-uitkering hebben speelt hier waarschijnlijk ook een rol.