Ingezonden | 100 jaar Zuiderzeewet

Urk - Ingezonden door Hessel Hoekstra uit Urk

Overal zie ik om me heen borden en advertenties over honderd jaar zuiderzeewet. Het is honderd jaar geleden dat de wet werd aangenomen om de Zuiderzee te gaan inpolderen. Ter ere van deze gelegenheid worden er congressen gehouden feestjes belegd enz. Het mag wat kosten. De inpoldering is natuurlijk ook een groot en indrukwekkend project geweest, en heeft veel voorspoed gebracht.  Toch moet me iets van het hart.

De gemeente Urk betaalde laatst 3 miljoen euro aan de gemeente Noordoospolder voor een grenscorrectie, om de komst van de buitendijkse haven te kunnen realiseren. Let op; het gaat alleen om een grenscorrectie van 150 hectare, hiermee is de grond nog niet aangekocht, maar alleen de grens gecorrigeerd. Naar mijn mening heeft de gemeente Urk destijds veel te weinig grond gekregen.  Is het daarom ook niet meer dan logisch dat deze administratieve grens correctie met gesloten portemonnee zou moeten geschieden? 

Naast deze grondcorrectie zijn er in het verleden nog meer grondcorrecties geweest. En wat als Urk nog verder groeit? Moet er dan weer worden betaald voor grenscorrecties? Het lijkt mij verstandig om hier eens een discussie over op te starten, en te komen tot een grootschalige grenscorrectie voor de gemeente Urk. Want we kunnen wel concluderen dat ingenieur Lely de gemeente Urk ernstig heeft onderschat/links laten liggen, en veel te weinig grond heeft toegekend.

Naast de grondkwestie, zou ik ook graag wat meer onderzoeken willen zien naar de invloed die de inpoldering heeft gehad op de  taal/cultuur/gewoontes van de inwoners van Urk.