Perspectiefnota NOP zet in op uitdagingen

Emmeloord - Burgemeester en wethouders hebben de meerjaarlijkse afweging tussen beleid en financiële middelen naar de gemeenteraad gestuurd. In de perspectiefnota 2019 -2022 is het coalitieakkoord verder uitgewerkt en ook zijn de ontwikkelingen vanuit het Rijk meegenomen.

Wethouder Financiën, Hans Wijnants: ‘Als gemeente kunnen we uitdagingen oppakken dankzij onze solide financiële basis. Dit kunnen we doen met behoud van een goede financiële positie én zonder grote lastenverzwaring voor inwoners en bedrijven’.

Uitdagingen oppakken

In de perspectiefnota staan de zeven 'uitdagingen' vanuit het coalitieakkoord op het gebied van zorg, ondernemen, innovatie, promotie, buitengebied, bereikbaarheid en toegankelijkheid verder uitgewerkt met het oog op de begroting 2019. De gemeente wil de komende jaren de Noordoostpolder samen met inwoners en ondernemers stevig verder ontwikkelen. Bijvoorbeeld door het oppakken van de vernieuwingsopgave voor scholen, gebouwen, wegen en groen. Ook wil de gemeente samenwerken om de bereikbaarheid van Noordoostpolder te verbeteren en gaat aan de slag met een nieuw Verkeer- en Vervoersplan.

Energieneutraal in 2030

Noordoostpolder heeft de ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn. In de komende jaren wordt daarom een warmteplan opgesteld dat inzicht biedt in de mogelijkheid om warmte duurzaam op te wekken. Hierbij wil de gemeente de innovatiekracht van ondernemers en inwoners benutten.

In het kader van de coalitie-uitdaging ‘werk maken van werk’ pakken we de roep van ondernemers op om de aansluiting tussen onderwijs en de arbeidsmarkt te verbeteren. Wethouder Wijnants: ‘We zetten in op afstemming tussen de behoefte van onze bedrijven, het onderwijsaanbod en onze inwoners zodat er een arbeidsmarkt ontstaat, waarin iedereen mee kan doen’.

Laagdrempelige toegang tot zorg

Op het gebied van zorg komt de focus te liggen op preventie. Bijvoorbeeld door laagdrempelige toegang tot de zorg te bieden. Zo wil de gemeente evenwicht vinden in goede zorg voor inwoners in relatie tot de financiële middelen die het Rijk hiervoor beschikbaar stelt.

De perspectiefnota 2019-2022 is te lezen op noordoostpolder.nl/nieuws. De gemeenteraad bespreekt de perspectiefnota op maandag 25 juni in het gemeentehuis in Emmeloord.