Biografie over Cornelis Lely verschijnt op eeuwfeest Zuiderzeewet

Lelystad - Op de dag dat de Zuiderzeewet precies 100 jaar geleden van kracht werd, ontving minister Cora van Nieuwenhuizen in Lelystad het eerste exemplaar van de biografie van Cornelis Lely. Het boek is geschreven door auteur en freelance journalist Cees Banning en de Lelystadse Lelykenner Ed Voigt.

Zuiderzeewerken

De biografie geeft een mooi beeld van Cornelis Lely (1854-1929), de periode waarin hij leefde en zijn nalatenschap. Van die nalatenschap hebben de Zuiderzeewerken de meest prominente plaats, maar komen ook de Lawaspoorweg in Suriname en de Ongevallenwet aan de orde. En nog een leuk weetje: ook de witte strepen op het perron van het NS-station hebben we aan Lely te danken. Hij was minister in drie kabinetten die veel veranderingen in de samenleving tot stand hebben gebracht.

De uitreiking van de biografie vond plaats in het bijzijn van leden van de familie Lely.

Werkkamer van Cornelis Lely

Aansluitend aan de presentatie van de biografie opende minister Van Nieuwenhuizen de tentoonstelling De Werkkamer van Cornelis Lely' in erfgoedpark Batavialand. In deze tentoonstelling zijn het originele bureau en andere meubelstukken en voorwerpen uit Lely's werkkamer te zien. Onderdeel van de presentatie is de interactieve Lely-suite, een bewerking van de gelijknamige documentaire die donderdag in première ging.

Eerdere boeken over Lely

De biografie die Voigt en Banning schreven is overigens niet het eerste boek over de grondlegger van de Zuiderzeewerken. Het leven van Lely, zowel privé als in relatie tot de Zuiderzeewerken, is ook al uitgebreid beschreven in de biografie van Jansma, die in 1948 verscheen, Lely. Bedwinger der Zuiderzee. Het boek Verover mij dat land. Lely en de Zuiderzeewerken (2007) van Willem van der Ham combineert het leven van Lely met een geschiedenis van de Zuiderzeewerken. Ook in het in 2017 verschenen boek Polderkoorts van Emiel Hakkenes komt Lely uitgebreid aan bod, en wordt bovendien aandacht besteed aan zijn grootste tegenstander, de ondernemer Eibert den Herder uit Harderwijk.