Verzet tegen nieuwe basisschool op Urk

DEN HAAG / URK - Komt er een nevenvestiging van de Zwolse Obadjaschool op Urk? Als het aan het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Noordoostpolder-Urk ligt, komt die er niet. Volgens woordvoerders van deze stichting heeft het ministerie van Onderwijs onterecht goedkeuring gegeven voor de nieuwe reformatorische basisschool. Dat besluit werd dinsdag aangevochten bij de Raad van State.

De school moet voorlopig een plek krijgen in de Petrus Datheenschool. De directeur van de Obadjaschool wil in augustus starten met één groep van ongeveer acht leerlingen. Daarna wordt gedacht aan een plek in het Kindcentrum. Volgens de directeur wordt met de vestiging op Urk een einde gemaakt aan de lange busreizen die kinderen uit Urk nu moeten maken voor hun bezoek aan de Zwolse Obadjaschool.

Maar het Samenwerkingsverband is volgens een woordvoerder bang voor het weglekken van leerlingen van de scholen die bij dat regionale scholenverband zijn aangesloten naar de nieuwe Obadjaschool. Het gevolg daarvan is dat het Samenwerkingsverband niet meer een adequaat aanbod van onderwijs op peil kan houden. Het regionale scholenverband behartigt de belangen van protestants-christelijke scholen in Emmeloord en Urk.

De advocaat van het Samenwerkingsverband stelt dat de school op Urk er niet zonder haar instemming mag komen. Dat staat volgens hem in de wet. Voor de vestiging van een school is de instemming vereist van het samenwerkingsverband voor de plaats waar de nieuwe school gaat komen. En dat is het Samenwerkingsverband voor de gemeenten Urk en Noordoostpolder.

De Zwolse Obadjaschool is echter aangesloten bij een landelijk samenwerkingsverband. Dat stemde in met de nieuwe school in Urk en dat was voor het ministerie voldoende om goedkeuring en bekostiging van de school te geven. Het ministerie stelt dat het Samenwerkingsverband voor Urk en Noordoostpolder hier geen partij is en dus terecht is gepasseerd.

De Raad van State mag nu gaan beslissen wie er gelijk heeft. Dat zal geen gemakkelijk oordeel zijn, omdat de wet waarin de vestiging van een school wordt geregeld, op meerdere punten niet echt helder is.   

De Raad doet binnen enkele maanden uitspraak.