Uit de BAN | Uitdaging?!

Een samenleving ontstaat door samen te wonen, samen te werken en samen te leven. Wij zien onze samenleving als een plaats waar iedereen meedoet, waarin we zelf verantwoordelijkheid nemen en zorgen voor elkaar omdat dit de leefbaarheid en ons welzijn ten goede komt.

Door Henk Pals, voorzitter BAN

In onze lokale samenleving willen we vanuit optimisme ruimte geven aan lef en ondernemerschap. Wij zien een samenleving die ver vooruit kijkt, vertrouwen heeft in elkaar en toekomstgerichtheid hoog op de agenda heeft.

Nee het vorenstaande heb ik niet zelf bedacht maar wie kan het hier nou mee oneens zijn. Het is een soort ideaalbeeld van de zorgzame maatschappij waar lief en leed wordt gedeeld, waar we niet alleen werken maar ook voor elkaar zorgen. Maar dat is nog niet anders; er wordt ook nog vooruit gekeken; strategie ontwikkeld. De tekst is niet een onderdeel van de participatie wet die hamert op een inclusieve samenleving. Het komt ook niet uit de WMO de wetgeving die de zorg regelt voor mensen die nog zelfstandig wonen; het is ook geen wervend statement om mensen aan te zetten tot mantelzorg of vrijwilligerswerk. Nee het is de eerste alinea uit het collegeprogramma van B&W in de Noordoostpolder. Het is het mission statement van het college waarin ze feitelijk ‘the why’ vraag invullen en aangeven waartoe zij op aard zijn. Ik heb mindere intro’s gezien; het toont ambitie en biedt ruimte aan iedereen. Je wordt gesommeerd niet aan de zijlijn te gaan staan maar er wordt ruimte geboden richting burgers en bedrijven die met initiatieven komen.

Een mooi voorbeeld zijn de koopzondagen waarvan het bedrijfsleven sinds jaar en dag van aangeeft; laat het aan ons! Daar waar het college kiest voor een akkoord op hoofdlijnen worden de koopzondagen direct dichtgeregeld. Er is wel een verruiming ten opzichte van hoe het was en daar zijn we als bedrijfsleven blij mee; iedere verruiming is een verbetering. Maar de ruimte die het bedrijfsleven zoekt is er niet en staat daarmee haaks op de sfeer die het coalitieprogramma uitstraalt en dat is jammer. Het is landelijk een non issue en het lijkt op selectieve verontwaardiging en een achterhoedegevecht. Zeker als je kijkt naar alles en iedereen die op zondagen in Nederland moet werken omdat de partijen die principiële bezwaren hebben tegen koopzondagen er blijkbaar geen moeite mee hebben dat bijvoorbeeld een tankstation op zondag open is. Het collegeprogramma is op hoofdlijnen en dat is prima; laat mensen meedenken en ben ook bereid je eigen standpunt bij te stellen indien nodig. Er zijn genoeg zaken die in belangrijkheid het probleem van de koopzondag doen verbleken. 'Er ligt een grote opgave voor gemeenten op allerlei terreinen, maar één van de grootste is misschien wel om de lokale arbeidsmarkt beter te laten functioneren'. Een quote van Hans de Boer voorzitter van VNO NCW een visie die naadloos aansluit bij datgene wat de BAN ook als één van haar belangrijkste speerpunten beschouwd. De BAN wil op dit terrein samen optrekken met Onderwijsinstellingen, Gemeente en andere organisaties die zich inzetten voor specifieke sectoren. Op dit gebied daagt de BAN de Gemeente uit hier inhoud te geven aan het bundelen van krachten! Het bedrijfsleven is er klaar voor hier haar bijdrage te leveren.

Dan toch nog even de spoorlijn. Waarvan melding wordt gemaakt van een bijeenkomst in de Noordoostpolder met D66 kamerlid Rob Jetten. Een positief verslag over de bijeenkomst met een matig enthousiast kamerlid die de toehoorders voorhield dat het geld voor de komende 10 jaar al is verdeeld. Het zal zo zijn maar in mijn vorige column gaf ik al aan dat Noord Nederland na jaren genegeerd te zijn in beeld is bij de landelijke politiek; de tweezijdige ontsluiting van Lelystad Airport , de ontlasting van de A6 en A7 in combinatie met duurzaamheids denken zijn wellicht een belangrijke argumenten om gelden toch anders te oormerken. We zullen er wel voor moeten lobbyen en het begint ermee om de ‘Zuiderzeespoorlijn’ weer op de landelijke agenda te krijgen. D66 heeft zich hieraan op landelijk niveau gecommitteerd en het lijkt mij goed dat de raadsfracties van de landelijke partijen hun kamerleden die OV in hun portefeuille hebben naar de Polder halen. Zodat we samen met vertegenwoordigers van andere gemeenten waar de spoorlijn door loopt hun van het belang kunnen overtuigen! Uitdagend!