Gemeente wil positief resultaat deels inzetten voor tegenvaller Marknesserbrug

Emmeloord - De jaarrekening van de gemeente Noordoostpolder laat over 2017 een positief resultaat zien van ruim 2,5 miljoen euro, op een totale omzet van bijna 145 miljoen euro. B&W wil het positieve resultaat deels inzetten voor de tegenvallende aanbesteding van de Marknesserbrug.

De voortdurende robuuste financiële positie geeft het nieuwe college van burgemeester en wethouders een goede startpositie. Naast het behalen van een positief resultaat zijn ook de programmadoelstellingen grotendeels bereikt, 236 van in totaal 248. Het positieve rekeningresultaat is

In 2017 zijn er geen opvallende gebeurtenissen geweest die van grote invloed waren op het gewone rekeningresultaat. De uitgevoerde werkzaamheden zijn nauwelijks afgeweken van wat er was begroot. Opvallende postenEr zijn wel enkele opvallende posten. De grondexploitatie viel op in positieve zin, de gemeente heeft in 2017 voor 11 miljoen aan gronden (woningbouwkavels en bedrijfsgrond) verkocht. Er is wel een tekort op de jeugdzorg. Deze posten hebben echter geen invloed in financiële zin op het jaarrekeningresultaat, omdat ze rechtstreeks via de reserves lopen.

Het college legt de jaarstukken voor aan de gemeenteraad. En stelt voor om het positieve resultaat deels in te zetten voor de tegenvallende aanbesteding van de Marknesserbrug.

De accountant deelt binnenkort zijn bevindingen met de raad.