'Polenhotel' in Bant voldoet nu aan de regels

Bant - Hotel Noordoostpolder in Bant heeft de bedrijfsvoering aangepast. Het hotel blijft daarmee binnen de regels van het huidige bestemmingsplan, de omgevingsvergunning en de uitgangspunten van de rechtbank en Raad van State.

De gemeente Noordoostpolder heeft de afgelopen weken opnieuw controles uitgevoerd. De gemeente is van mening dat Hotel Noordoostpolder met de huidige wijze van exploitatie voldoet aan de regels.

Aanpassingen

Over de hotelfunctie van Hotel Noordoostpolder heeft de rechtbank in 2017 enkele uitspraken gedaan, die in maart 2018 door de Raad van State zijn bevestigd. Er moet sprake zijn van beperkte verblijfsduur en er moeten passende voorzieningen worden geboden zoals roomservice, dagelijkse schoonmaak en beddenopmaak.

De gemeente heeft na de uitspraak van de Raad van State de handhavingsprocedure in werking gezet. Bij de eerste controle bleek de bedrijfsvoering niet op orde en is er een zogenoemde ‘voornemen voor last onder dwangsom’ uitgedaan. Bij de tweede controle had Hotel Noordoostpolder de bedrijfsvoering wel op orde. De horecafunctie van het hotel voldeed volgens de rechtbank al aan de regels. Uit recente controles van de gemeente blijkt dat de horecafunctie nog steeds voldoet.

Blijven controleren

Wethouder Wiemer Haagsma: 'Voorop staat dat, door de manier waarop het hotel kamers verhuurt en het verblijf van wisselende gasten, het een dynamisch proces is én blijft. De gemeente blijft de situatie monitoren en bij eventuele overtredingen zal de gemeente (handhavend) optreden'.

Eerder een nieuw besluit

Naar aanleiding van de uitspraak van de rechtbank in januari 2017 zijn beide partijen in hoger beroep gegaan. Desondanks had gemeente toen binnen 12 weken toch een nieuw besluit moeten nemen of een ‘voorlopige voorziening’ aan moeten vragen. Dat heeft de gemeente niet gedaan. De verzoekers hebben daarom een ‘ingebrekestelling’ aan de gemeente gestuurd. De gemeente betaalt de verzoekers de bijbehorende dwangsom.