Gedeputeerde Rijsberman benoemd tot rapporteur EFRO

Lelystad - De Flevolandse gedeputeerde Michiel Rijsberman is woensdag benoemd tot rapporteur Europees Fonds Regionale Ontwikkeling (EFRO) namens het Europees Comité van de Regio’s. Dat is een adviesorgaan voor het Europees Parlement en de Europese Commissie.

Het EFRO is een fonds dat regionale economische investeringsprojecten én samenwerking tussen Europese regio’s financiert. Voor de periode 2021-2027 heeft het fonds een voorgestelde omvang van 226 miljard euro. Met een bedrag van circa 200 miljoen euro per jaar voor de Nederlandse provincies is het EFRO één van de belangrijkste financieringsinstrumenten voor het regionaal economisch beleid.

Impuls Flevolandse economie

'Het EFRO biedt een belangrijke impuls aan de Flevolandse economie op gebied innovatie, MKB, energietransitie en verduurzaming. Spannend de komende periode is de vraag is hoe wordt omgegaan met het gat dat de Brexit in de Europese begroting achterlaat en welke thema’s en voorwaarden aan het fonds worden verbonden. Daarvoor ga ik een advies opsellen. We blijven ons inzetten voor behoud van budget voor ons beleid, concentratie op duurzaamheid en innovatie en minder bureaucratie', aldus Rijsberman.

De EU besluit in 2019 over het fonds.