Provincie laat maximaal 25 insprekers aan het woord over Oostvaardersplassen

Lelystad - De provincie Flevoland rekent vandaag op veel belangstellenden als het adviesrapport van de Commissie Van Geel over de Oostvaardersplassen wordt besproken. Daarom is besloten om maximaal 25 insprekers aan het woord te laten over dit omstreden onderwerp.

Door een limiet te stellen aan het aantal insprekers blijft er voor de statenleden ruimte over om het adviesrapport te bespreken.

Inzicht krijgen

De commissievergadering van vandaag heeft als doel het informeel uitwisselen en verzamelen van informatie door Provinciale Staten (PS). De statenleden willen zoveel mogelijk inzicht krijgen in de stukken die betrekking hebben op de besluitvorming over de toekomst van de Oostvaardersplassen. Vandaar dat de Commissie Van Geel om 19.00 uur aanwezig is om technische vragen van PS te beantwoorden. Er wordt dus niet gediscussieerd over de vraag of er grote grazers zouden moeten worden afgeschoten of afgevoerd; dat is meer iets voor het politieke debat.

Het échte vuurwerk komt later

het echte vuurwerk - vindt dus niet vandaag plaats, maar in de Commissievergadering van 27 juni (oordeelsvormend) en in de Provinciale Statenvergadering van 18 juli (besluitvormend).

Belangstellenden zijn welkom om de vergadering van de statencommissie Duurzaamheid bij te wonen. De vergadering start om 15.00 uur in de Statenzaal van het provinciehuis in Lelystad.