'Geduld van belang bij station Emmeloord'

Emmeloord - D66-Tweede Kamerlid Rob Jetten bracht vrijdag een werkbezoek aan Emmeloord. Op uitnodiging van de afdeling van zijn partij in Noordoostpolder woonde hij een bijeenkomst bij over bereikbaarheid en openbaar vervoer. 

Op de tiende verdieping van de Poldertoren waren er diverse sprekers die hun visie gaven over de noodzaak  van en mogelijkheden voor een snelle spoorverbinding van Lelystad naar Groningen. Daarbij moet Emmeloord als station niet worden overgeslagen, zo was de nadrukkelijke boodschap.

Blikvanger

Een van de blikvangers was Daniël de Ruig, die namens de Werkgroep Spoor in Friesland een presentatie gaf over de NoordLink, een alternatieve treinverbinding die tegen een beduidend lagere prijs dan de Zuiderzeelijn kan worden aangelegd. Door het aanleggen van een spoorverbinding die Lelystad met Groningen verbindt kan de reistijd tussen het noorden van het land en de Randstad met een uur worden teruggebracht. 

Henk Pals, voorzitter van Bedrijven Actief Noordoostpolder (BAN), hield een heldere uiteenzetting over de sociaaleconomische voordelen die Noordoostpolder, Urk en omliggende gemeenten zullen ondervinden van een snelle spoorverbinding. Volgens Pals is het dé impuls die gemeente Noordoostpolder nodig heeft om aantrekkelijker te worden voor zowel inwoners als het bedrijfsleven. 

Behalve een spoorlijn kwamen ook nieuwe vormen van openbaar vervoer ter sprake, zoals vraaggericht vervoer van deur tot deur. Veel dorpen in de polder zijn per bus lastig te bereiken, met name ’s avonds en in het weekend. Nieuwe initiatieven, denk aan een variant op de buurtbus, zouden oplossingen kunnen bieden. Noordoostpolder of Flevoland als proeftuin voor nieuwe vormen van mobiliteit, waarom ook niet?

Geduld

Rob Jetten toonde zich enthousiast over de plannen voor de NoordLink en gaf aan blij te zijn met alle input die hij vanuit de zaal en van de sprekers kreeg. Jetten deed de toezegging om samen met verschillende provincies en met de gemeente Noordoostpolder te willen werken aan voorstellen die het openbaar vervoer in dit deel van het land een push kunnen geven. 

Daarbij is geduld wel van belang, want Jetten hield de bezoekers voor dat alle grote infrastructurele projecten tot 2030 al in gang gezet zijn en dat voor die tijd een spoorlijn niet haalbaar is. Wel gaf hij aan dat er na 2030 weer ruimte komt voor nieuwe projecten, daarbij benadrukte hij dat de voorbereiding, plannenmakerij en besluitvorming nu al in gang gezet moeten worden.