Max Sturm enthousiast over proeftuin precisielandbouw

Ens - Max Sturm uit Ens doet voor Flevoland mee aan de Nationale Proeftuin Precisielandbouw (NPPL). Samen met zijn vader Koos en broer Gijs pioniert hij met verschillende systemen, zonder dat hij hoge investeringen moet doen. Ideaal, want er zijn nog wel wat hobbels te nemen. 

Op een van de twee uienpercelen van akkerbouwbedrijf Sturm is een bodemscan uitgevoerd. Doordat Sturm weet hoe zijn bodem is opgebouwd en welke verschillen er zijn, kan hij variabel spuiten. Op het andere perceel wordt de onkruidbestrijding op traditionele wijze toegepast. Aan het einde van het seizoen wordt het resultaat duidelijk. De uien worden begin september gerooid en Sturm is samen met Agrometius, Topcon en SBG aan het kijken of het mogelijk is om een opbrengstmeting op de rooier te bouwen ‘Zodat we weten of we nou daadwerkelijk meer rooien. Maar het is nog niet zo makkelijk als wordt gedacht, dus het is niet zeker of het erop komt’, legt Sturm uit. 

Blijven innoveren

‘Wij vinden het belangrijk om te blijven innoveren, maar als individuele ondernemer loop je tegen bepaalde dingen aan. Dan blijft het liggen, omdat je er simpelweg geen tijd voor hebt. Zonde, want dan investeer je wel maar je haalt het er niet uit.’

Hij spreekt uit ervaring. ‘Wij waren een van de eersten met GPS sectie aansturing, maar dat geld lag lange tijd in de hoek van de cabine, omdat het systeem niet volledig juist werkte.’ Vijf jaar later hebben grotendeels alle boeren dit. De spuit schakelt automatisch de secties uit wanneer hij ergens komt waar al gespoten is, om onnodige overlap te voorkomen.

De akkerbouwers uit Ens wilden door met precisielandbouw, maar wisten niet hoe. Totdat Max werd getipt over de proeftuin. ‘Wij zijn er enthousiast over. We krijgen goede begeleiding van dealer Dijkstra Langeweg uit Kraggenburg en importeur Kamps de Wild van landbouwmachines. 

Spuiten verstoort het groeiproces

Voordat ze de eerste keer variabel gingen spuiten op hun akker, was er overdag begeleiding aanwezig. Dat was ook nodig, omdat de techniek niet vlekkeloos draaide. ‘Als we niet in dit project hadden gezeten, hadden we die begeleiding niet gehad en dan hadden we bij dergelijke technische problemen de onkruidbestrijding op traditionele wijze toegepast.’


Met precisielandbouw kunnen akkerbouwers als Sturm heel nauwkeurig planten bespuiten tegen onkruid of ziektes en bemesten. ‘Maar we kunnen ook heel precies verantwoording afleggen over de middelen die we gebruiken. De laatste tien jaar zijn boeren al steeds minder gaan spuiten, om de milieubelasting zo laag mogelijk te houden en het groeiproces zo min mogelijk te verstoren.’ 

Het akkerbouwbedrijf publiceert op Facebook veel over de nationale proeftuin precisielandbouw, maar ook over milieubelasting. Een belangrijk onderwerp voor Sturm. Hij maakt via social media voor collega’s en consumenten inzichtelijk hoeveel hij bespaart op milieubelasting door onder meer zijn akkers variabel te bespuiten. 

De besparing per hectare aan gewasbeschermingsmiddelen is tot nu toe ongeveer 11 procent. De kosten tot nu van de twee bespuitingen zouden traditioneel 62 euro per hectare zijn geweest, maar dat is nu 55 euro. Een besparing van 7 euro dus. De kosten zijn echter wel hoog. Alleen een bodemscan kost al 150 euro per hectare. Daar komen de machines nog bovenop. ‘En dan moet nog maar blijken dat de opbrengst hoger is. Dus ik snap dat boeren niet staan te springen.’

Voor hem is dit dé kans om met precisielandbouw te beginnen. Zonder grote financiële risico’s volop experimenteren om zo zijn bedrijf toekomstbestendig te maken.

Donna Oevering