Antonius Zorggroep boert goed in 2017

EMMELOORD - De Antonius Zorggroep heeft 2017 afgesloten met een positief resultaat van 4,5 miljoen euro. Het Antonius Ziekenhuis laat een resultaat van 5 miljoen euro zien. Thuiszorg Zuidwest Friesland heeft 0,5 miljoen euro verlies geleden. Vorig jaar sloot de Antonius Zorggroep het jaar af met een positief resultaat van 2 miljoen euro.

Het hogere resultaat in 2017 is grotendeels toe te schrijven aan incidentele baten, zoals aan de verkoop van de deelneming in Ambulancezorg Friesland. Daarnaast zijn in 2017 geplande verbouwingen van de afdeling Vrouw en Kind en van het OK-complex in 2018 afgerond, wat ook een positief effect heeft op het resultaat van 2017.

De wijkzorg heeft in 2017 een positief resultaat geboekt van 1,1 miljoen euro. Deze zorg thuis wordt gefinancierd vanuit de zorgverzekeringswet. Het positieve resultaat is onder andere bereikt door een betere registratie en facturering. Op de hulp in de huishouding en thuisbegeleiding is wederom verlies geleden. Deze hulp wordt gefinancierd vanuit de Wmo. De tarieven die de gemeenten betalen bleken ook in 2017 ontoereikend.

“We zijn blij met de goede resultaten,” aldus Sandra Timmermans, lid Raad van Bestuur van de Antonius Zorggroep. ‘Hierdoor kunnen we reserves opbouwen die de komende jaren nodig zijn voor investeringen in apparatuur, gebouwen en in ICT en eHealth. De Antonius Zorggroep is, met zowel ziekenhuiszorg als thuiszorg, sterk in de zorgketen, van zorg in het ziekenhuis tot zorg thuis. Met dit concept gaan we in 2018 verder op de ingeslagen weg.’