Beter OV in Vollenhove en Blokzijl

VOLLENHOVE - De gemeente Steenwijkerland wil dat elke kern in de gemeente elke dag van ‘s ochtends vroeg tot ‘s avonds laat voor iedereen met het openbaar vervoer bereikbaar moet zijn.

Het openbaar vervoer moet daarvoor op de bestaande verbindingen uitgebreid worden. Daarnaast vindt de gemeente dat er een nieuwe vorm van openbaar vervoer nodig is, namelijk flexibel en inspelend op de (individuele) behoefte.’

De gemeente Steenwijkerland heeft samen met onder meer het ondernemersplatform en een aantal Plaatselijk Belangen een analyse van het openbaar vervoer (OV) in Steenwijkerland opgesteld. De genoemde wensen vloeien voort uit deze inventarisering.

Wethouder Marcel Scheringa: ‘Op dit moment bereidt de provincie Overijssel de aanbesteding van het openbaar vervoer voor. Wij kunnen als gemeente onze wensen inbrengen in het programma van eisen dat bij deze aanbesteding gevoegd wordt.’ De OV-analyse wordt in de Politieke Markt van 6 juni behandeld.