Zeldzame veldparelmoervlinder gespot in Kuinderbos

BANT - ​Vrijwilliger Gerard Eggens van Staatsbosbeheer uit Emmeloord heeft in het Kuinderbos de zeldzame veldparelmoervlinder aangetroffen. De komst van de vlinder is een gevolg van een natuurontwikkelingsproject.

Natuurontwikkeling

Vijf jaar geleden is er in Schansveld noord een natuurontwikkelingsproject geweest van de provincie Flevoland. In het toenmalige grasland is een kreek uitgegraven en zijn diverse poelen aangelegd. Op meerdere plaatsen is het maaiveld verlaagd met circa 15 centimeter en zijn er in de bermsloot natuurvriendelijke oevers aangelegd. De vrijgekomen grond is gebruikt om eng reliëf in het veld aan te brengen. Door op de vegetatie mozaïekbeheer toe te passen is ook in de plantengroei variatie aangebracht. Grofweg is het 19 hectare grote veld in drie delen verdeeld en grazen er op een extensieve wijze biologische koeien, paarden en schapen. Zo ontstaat er een vegetatie die uitermate geschikt is voor vlinders en libellen.

Vlinderparadijs

In het Schansveld leeft de grootste populatie bruine zandoogjes van Flevoland en komt ook de zeldzame argusvlinder voor en typische graslandvlinders zoals zwartspriet dikkopje en groot dikkopje. In de bosranden vind je het bont zandoogje en in de buurt van brandnetels zetten dagpauwogen en kleine vossen graag hun eitjes af.

Fijnproever

De veldparelmoervlinder is een zeldzame vlinder die in ons land nog voorkomt in Limburg en een klein deel van Noord-Brabant. Deze zwerver blijkt een fijnproever, want van de 48.000 hectare Noordoostpolder vindt hij juist het meest geschikte stukje polder, zoals Kars Veling van de Vlinderstichting beschrijft. 'Wat geweldig jongens, en ook die is weer op een plek waar je kan verwachten dat hij zich kan voortplanten'.

De veldparelmoervlinder leeft namelijk in droge licht beweide graslanden met mozaïeken van lage begroeiing. Zijn rupsen leven van verschillende soorten weegbree, die veel voorkomen in het Schansveld.

Staatsbosbeheer hoopt dat er in het kader van nieuwe natuur nog middelen beschikbaar zijn voor een reserveproject op de lijst en ooit 'Schansveld zuid' ook om te kunnen zetten in natuur.