STOPPELS

KRAGT-taal Wat is privacy?

AVG is de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de privacywet die vorige week van kracht werd (niet van Kragt!). Niet verwarren met het antivirusprogramma AVG.

Verenigingen, instituties, sportclubs en alle instellingen die een ledenbestand onderhouden, mogen dat niet delen, verkopen of uitlenen aan derden. Dat gebeurde op grote schaal (o.m Facebook). Nog niet zolang geleden werd de wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, de zgn. sleepwet ingevoerd.

Dat had veel voeten in de aarde omdat de privacy in gevaar zou kunnen komen. Deze wet maakt het mogelijk meer onderzoek te doen naar terreurorganisaties. Ik vind dat belangrijker dan mijn privacy. De AVG legt privacyschendende internetbedrijven aan banden. Wilt u uw privacy beschermen, dan bent u zelf verantwoordelijk voor wat u op internet schrijft, chat en deelt via vloggen en bloggen.Er zijn sites waar (vaak jonge) mensen hun hele hebben en houden inclusief zichzelf bloot leggen. Dat is echt onveilig. Patricia Paay eist via de rechtbank 450.000 euro omdat haar privacy te grabbel werd gegooid.

Oplichters, fraudeurs, inbrekers, drugscriminelen en dat soort lieden zijn reuze gesteld op hun privacy, maar verdienen die bescherming niet. Als zij de privacy van burgers schenden, zouden ze hun eigen privacy moeten verliezen. Oog om oog en tand om tand heeft meer effect dan een veeg van de ene naar de andere wang. Overigens stemt al die regelgeving mij sceptisch want dat wordt een gebed zonder eind. Er ontstaan altijd mazen in het net waar boeven wel de weg weten te vinden.

Wat verstaan we eigenlijk onder privacy? Wat mij betreft zijn dat intieme familiezaken en persoonlijke voorkeuren, ook op seksueel gebied. Maar juist die zaken liggen op straat. Iedereen mag weten wat je seksuele voorkeur is, want dat schijnt je identiteit te zijn. Vroeger was je geloof een belangrijk kenmerk van je identiteit. Nu gaat de politiek ermee aan de haal, die kan zich beter bezighouden met landsbelang in plaats van hoe de mens moet zijn en denken. Daar bestaat geen consensus over. Elk mens mag er zijn zoals die is, dus accepteer jezelf en dwing geen erkenning van de gemeenschap af. We zien hoe polariserend die identiteitspolitiek werkt. Echt een heilloze weg om in bijbelse termen te blijven. Mijn identiteit is veilig bij mijzelf en gaat in de cloud. Vroeger woonde daar God maar ik neem nu maar het zekere voor het onzekere.

mefkragt@gmail.com