Gemeente moet ondersteunen bij invoeren wet AVG

EMMELOORD - De PvdA-NOP roept het college via motie op, om kleine organisaties in Noordoostpolder te ondersteunen bij de invoering van de wet Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De motie wordt ondersteund door de SP en de Politieke Unie. Diverse verenigingen en stichtingen in Noordoostpolder hebben moeite om aan de wet te voldoen of zijn er nog niet aan begonnen. De PvdA-NOP vindt dat met name organisaties gedreven door vrijwilligers onvoldoende tijd, expertise of middelen blijken te hebben om de wet op de juiste manier in te voeren. Ook diverse ZZP-ers in Noordoostpolder hebben moeite met de invoering. Het kabinet heeft inmiddels aangegeven dat de overheid de eerste maanden niet handhavend zal optreden. Dit sluit aansprakelijkheid bij een overtreding van de wet niet uit. De PvdA-NOP stelt voor dat de gemeente een hulplijn opent voor de periode van een half jaar en een werkdocument naar voorbeeld van de gemeente Breda beschikbaar stelt. De gemeente zou ook kunnen overwegen om eenmalig nog een informatieavond te houden over wat geregeld dient te worden als gevolg van de invoering wet AVG.