Afrit 14 onveilig bij files tijdens avondspits

EMMELOORD - Forenzen uit Emmeloord voelen zich niet veilig in de files die in de avondspits ontstaan bij afrit 14 van de A6 vanuit de richting Lelystad met de Hannie Schaftweg.

‘Het gaat een keer verkeerd’, vreest Annemiek uit Emmeloord. ‘Er nemen dusdanig veel auto's deze afslag, dat de afrit én vluchtstrook daarvoor regelmatig vol staat. De afwikkeling van de auto's op de kruising met de Hannie Schaftweg loopt niet of slecht. Auto’s die op de A6 rijden hebben soms geen idee dat er file staat, en voegen op het laatst met ruim 120 km op de teller nog 'even' in, of moeten heel hard remmen om op de vluchtstrook stil te staan. Ik vrees dat er binnenkort een ongeluk gaat gebeuren.’

De Emmeloordse vraagt zich af of er geen maatregelen genomen kunnen worden en heeft Rijkswaterstaat en Provincie Flevoland de gevaarlijke situatie gemeld. ‘Het zou de oplossing zijn als er een rotonde komt, net als bij Bant.’ De provincie reageerd: In ons mobiliteitsbeleid is aangegeven dat de provincie de ontwikkeling van de verkeersafwikkeling op onder andere de door u genoemde afrit gaat monitoren en als hier aanleiding toe is actie te ondernemen naar en samen met Rijkswaterstaat.’

Wat de rotonde bij Bant betreft zegt de provincie: ‘De rotonde bij Bant werd aangelegd op initiatief van Rijkswaterstaat en vloeide voort uit hun programma ‘Meer Veilig’. De rotonde is ook door Rijkswaterstaat gefinancierd. Vanuit de landelijke methodiek die zij hierbij hebben gehanteerd scoorde in de Noordoostpolder op dat moment alleen het kruispunt bij Bant.’