Hospice Emmeloord krijgt tweede bed

EMMELOORD - De Stichting Terminale Thuishulp Noordoostpolder – Urk (TTH) breidt het Bijna Thuis Huis (Hospice) in de Hof van Smeden uit met een tweede bed.

Uit demografische ontwikkelingen blijkt dat in de Noordoostpolder en Urk het aantal ouderen de komende vijf jaar sterk zal toenemen en het aantal mantelzorgers zal afnemen, motiveert het bestuur van de TTH de uitbreiding. De organisatie ziet haar werk ieder jaar groeien. In 2017 werd in totaal 4662 uur gewaakt. Dit is ruim 15 procent meer dan in 2016.

Het waken wordt volledig gedaan door vrijwilligers dag en nacht. Het afgelopen jaar is de subsidie van het ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport iets verhoogd ten opzichte van het jaar 2016. De subsidies van de gemeenten Urk en de Noordoostpolder en de donaties van instellingen en particulieren brachten minder op dan in 2016. Daarmee is het jaar afgesloten met een klein tekort van 1287 euro.

De stichting wil er zijn voor de mens in zijn laatste levensfase en zijn of haar mantelzorgers. Dit doen met goed opgeleide vrijwilligers bij mensen thuis, maar ook in het Bijna Thuis Huis (Hospice) in de “Hof van Smeden” en dat ongeacht maatschappelijke, religieuze of culturele achtergrond.