Actiegroep tegen Airport Lelystad in NOP

ESPEL - In Noordoostpolder is vorige week het actiecomité Ook niet over Noordoostpolder opgericht. Het doel van dit actiecomité is om het verzet tegen Lelystad Airport vanuit de Noordoostpolder te coördineren en een gezicht te geven.

‘In Noordoostpolder zullen met name Espel, Creil en Ens ernstige geluidshinder ondervinden van de stijgende of landende vliegtuigen. De vlieghoogtes zijn hier erg laag, namelijk ca. 1800 meter boven Espel en Creil en 900 m boven Ens’, zegt woordvoerder Juup Nijholt. ‘Espel en Creil krijgen bovendien last van het gebulder van naar grotere hoogten stijgende vliegtuigen.’

Toch gaat het het actiecomité niet alleen om de te verwachten geluidsoverlast. Juup Nijholt: ‘Wij heten niet voor niets 'Ook niet over Noordoostpolder', met de nadruk op 'Ook'. Wij willen die vliegtuigen nergens over.’

Het vliegverkeer gaat gepaard met enorme emissies van CO2, stikstof en fijnstof. Nijholt: ‘Als de luchtvaart blijft groeien dan is over een aantal jaren de CO2-emissie door het vliegverkeer in Nederland even groot als de totale maximum toegestane CO2-emissie. Op deze wijze worden de klimaatdoelen van Parijs nooit gehaald.’

De emissie van stikstof is al lang een probleem in Noordoostpolder. Stikstof tast namelijk de nabijgelegen Natura2000-gebieden De Wieden en de Weerribben aan. Nijholt: ‘Het is ongelooflijk dat boeren de uitstoot van stikstof moeten beperken terwijl Lelystad Airport gewoon z'n gang kan gaan.’

De eerste actie van het actiecomité is woensdag 30 mei, de dag van de 'belevingsvlucht'. Tussen 19:00 uur en 19:50 uur zal het vliegtuig naar verwachting twee keer over dorpen in de Noordoostpolder vliegen. Op het moment dat het vliegtuig overkomt zal in het centrum van Espel (Keggehof), Ens (Baan) en Nagele (Voorhof) het geluidsniveau worden gemeten. Zie ook de FB-pagina van de actiegroep.