Urk heeft hoogste geboortecijfer Nederland

URK - Vrouwen op Urk krijgen de meeste kinderen van Nederland. Op de duizend vrouwen in de leeftijd van 15 tot 50 jaar op Urk kregen in 2017 82,3 een kind. Landelijk is dat cijfer bijna de helft lager met 45,2, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Daarmee is Urk topper in Nederland. Het aantal kinderen dat in Nederland geboren wordt, is de laatste jaren relatief laag. In 2017 waren dit er bijna 170.000, het laagste aantal sinds het vorige dieptepunt begin jaren ‘80. Gerelateerd aan het aantal vrouwen in de vruchtbare leeftijd (15 tot 50 jaar) gaat het om 45,2 geboorten op de duizend vrouwen. In 2016 lag dat aandeel nog op 46,0.

Neder-Betuwe is tweede met 71,9 geboortes op duizend vrouwen en Staphorst staat derde met 70,0. Ook in andere plaatsen waar veel (streng) gereformeerde gelovigen wonen, is de vruchtbaarheid naar verhouding hoog.

Studentensteden

Er worden juist relatief weinig kinderen geboren in studentensteden. Zo zijn er in Wageningen 25 kinderen per duizend vrouwen van 15 tot 50 jaar geboren in 2017 en in Groningen 31. Ook in de grote steden en in gemeenten in het zuiden van het land komt het vruchtbaarheidscijfer naar verhouding lager uit.