Een dorpsschool Luttelgeest

LUTTELGEEST - Samenwerkingsschool De Klipper en de protestants christelijke basisschool De Rank in Luttelgeest fuseren in augustus tot een dorpsschool onder de paraplu van Aves.

Vooral het aantal leerlingen van De Rank liep terug. De nieuwe school telt straks rond de 140 leerlingen. De school krijgt een nieuwe naam, maar die wordt later dit jaar bekendgemaakt. Bij de fusie vallen geen ontslagen benadrukt Leo van Beugel, voorzitter van het College van Bestuur van Aves. In Luttelgeest overbodig geworden leerkrachten kunnen op andere scholen van AVES danwel SCPO ingezet worden.

De samenwerking van de scholen was een sinds 2015 gekoesterde wens in het dorp, die vermeld stond in het Dorpsontwikkelplan en die de leefbaarheid van het dorp ten goede moet komen. Aan de samenvoeging ging een uitgebreide verkenning vooraf, waarbij ook ouders, personeel en de toezichthouders betrokken waren. Samen is gekeken hoe het karakter van het onderwijs en de afzonderlijke identiteiten zo veel mogelijk behouden kunnen worden.

Reünie

De Rank in Luttelgeest houdt met het oog op de sluiting van de school op woensdag 4 juli een reünie van 19.30 tot 21.30 uur in de school.Heb je zélf op de Rank gezeten? Heb je een grote betrokkenheid bij school omdat je vanuit een commissie allerhande werkzaamheden voor de school hebt verricht? En vind je het leuk om nog eens even op school te komen? Dat kán! Graag aanmelden voor vóór 31 mei met een e-mail naar heleen.langenbach@scpo-nop.nl of margreet.rook@scpo-nop.nl.