STOPPELS

Uitdagen

De meeste mensen hebben hun goede voornemens bij de jaarwisseling, maar vaak blijft het erbij.

De nieuw gekozen gemeenteraad en het daaruit voortgekomen nieuwe college van burgemeester en wethouders hebben dat afgelopen week gedaan door de vaststelling van het coalitieakkoord en de benoeming van de wethouders. U kunt er op rekenen dat wij op onze voornemens voor de komende vier jaar worden afgerekend! Is het niet door de raadsleden die het nieuwe college op de voet volgen, dan is het wel door de kiezer bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2022.

Met veel genoegen kijk ik terug op een geslaagde deelname aan het college B&W in de afgelopen vier jaar. Trots op wat er allemaal is bereikt en is gezaaid om te kunnen oogsten, maar daar moet de nodige energie voor worden opgebracht. Gelukkig is die makkelijk op te brengen. Je hoeft daarvoor alleen maar om je heen te kijken. Er gebeuren fantastische dingen in de Noordoostpolder. In de dorpen en in Emmeloord komen bijzondere initiatieven op en worden deze daadwerkelijk gerealiseerd.

Deze week vond ook de Week van de Ondernemer plaats. Ondernemers konden bij de Business Voice pitchen voor een coach bij een vraagstuk, er waren lezingen en netwerkbijeenkomsten. Tal van onderwerpen stonden op het programma, zoals energietransitie, het starten van een bedrijf en kansen in onze regio. Een groot aantal ondernemers deed mee, om te leren van elkaar, om samen te werken en vooral om energie te delen. Want delen is het nieuwe vermenigvuldigen.

Wie goed kijkt, en daarbij verder dan de eerste indruk, ziet uitgebreide mogelijkheden in onze eigen gemeente om te groeien in leefbaarheid, duurzaamheid en vooral economische bedrijvigheid. Het nieuwe coalitieakkoord geeft op hoofdlijnen aan waar we naar toe willen, maar hoe, waar, wat en hoeveel? Dat zijn bij tal van onderwerpen nog open vragen. Gelukkig maar, want daarvoor ligt een hele belangrijke taak bij onze inwoners en ondernemers.

Je kunt nu achteruit leunen en afwachten waar de gemeente meekomt, maar als je echt wilt dat er iets gebeurt, dan dagen we je als inwoner en ondernemer uit om mee te denken en te werken aan de uitwerking van het coalitieakkoord op hoofdlijnen. Het is tijd om aan te pakken. Ik ga graag in gesprek met u, want er is veel moois te doen op het gebied van wonen, werken en recreëren met zo min mogelijk inwoners en ondernemers die langs de kant staan.

Dat is een mooie uitdaging en ik ben er klaar voor.