‘Noordzeevis nog beter vermarkten’

URK - Urk heeft met de duurzame Noordzeevis een fantastisch product in handen, dat echter nog onvoldoende wordt vermarkt. In de sector is daarvoor nog meer samenwerking en nog meer ondernemerschap nodig.

Dat is heel in het kort de samenvatting van de door Rabobank Noordoostpolder-Urk en de Nederlandse Vissersbond georganiseerde Future Day visserijsector Urk, in het Bottermuseum in Elburg. Geert Hoekstra van Wageningen Economic Research afdeling duurzame visserij (met Urker roots) presenteerde zijn visserijonderzoek, dat hij vorig jaar voor de Rabobank uitvoerde.

Kansen zijn er volgens hem vanwege het feit dat Noordzeevis een duurzame en goede vleesvervanger is, Urk een geweldig arbeidsethos heeft en wereldwijd de consumptie van vis groeit. Groei op Urk is mogelijk door schaalvergroting en professionalisering van familiebedrijven en door online meer vers product te verkopen.

‘s Middags gingen de aanwezigen tijdens deze braistormsessie dieper in op een aantal onderwerpen. Hoe kunnen we kansen beter benutten en bedreigingen weerstaan? Het mooie én moeilijke van Noordzeevis is dat het een natuurproduct is. De visserman weet van tevoren nooit hoeveel hij gaat vangen en bij de verwerkers en handelaren kan aanleveren. Prijzen fluctueren door de jaren heen als eb en vloed en dat geeft spanning tussen de korte en lange termijn-planning.

De netten geleegd

Aan het einde van de dag werden de netten geleegd en werd de ideeënvangst uitgestald. Sommigen zien een toekomst in een coöperatie die de vis van de vissers rechtstreeks aan de afnemers verkoopt, in alle soorten en maten, perfect afgestemd op de vraag. Dit ook om een krachtiger blok te vormen tegen de ‘dictatoriale’ grootwinkelbedrijven. Tevens moet de sector meer geld vrijmaken voor communicatie. Storytelling moet de Noordzeevis in de schappen van de natuurproducten brengen, waar ze nu ten onrechte niet liggen. De groei van de visconsumptie moet namelijk niet gaan naar de gekweekte vis. De sector moet verder gaan met innovatie en verduurzaming. De samenleving eist dat van voedselproducenten. Ook daarvoor is samenwerking nodig, want innoveren kan duur zijn. Tot slot: het boren naar nichemarkten moet worden geïntensiveerd.

Vissersbondvoorzitter Johan Nooitgedagt en Rabo-directeur bedrijven Joost van Harten keken tevreden op deze inspirerende dag terug. ‘Samen kunnen we een duurzame toekomst voor de Urker visserijsector creëren en zo’n dag zet ons daarbij op scherp’, aldus Nooitgedacht. Joost van Harten: ‘Zaak is natuurlijk dat de goede ideeën van vandaag niet verdampen. De Rabobank wil blijven aanjagen, partijen bij elkaar brengen en samenwerking faciliteren. Waarom niet een gezamenlijke lunch om de twee of drie maanden, of een Noordzeefoodcluster?, net als het Agrodoodcluster in Emmeloord. Maar begin voor je zoiets institutioneels opzet met kleine initiatieven. Stel je ondernemingen open voor andere ondernemers uit andere sectoren.’