Partijen tekenen voor versterking IJsselmeergebied

Regio - Het IJsselmeer is een icoon van de Nederlandse waterwerken en van onschatbare waarde voor recreatie, natuur en economie. Om dit belang te onderschrijven heeft minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) donderdag namens het kabinet met 60 belanghebbenden de Agenda IJsselmeer 2050 ondertekend.

Hierin staat hoe het IJsselmeergebied wordt klaargestoomd voor de toekomst en hoe betrokken overheden en organisaties daarin thema’s als waterveiligheid, natuur, cultureel erfgoed, recreatie, scheepvaart en economie samen oppakken.

Verbindingen leggen

In de Agenda IJsselmeergebied staan afspraken tussen 5 ministeries, 4 provincies, 32 gemeenten, 6 waterschappen, belangenverenigingen en het bedrijfsleven. Uitgangspunt is dat bij toekomstige projecten een verbinding wordt gelegd tussen ontwikkelingen in het water en het daaromheen liggende land. Eerdere initiatieven zoals de Marker Wadden, de versterking van de Houtribdijk en de vismigratierivier in de Afsluitdijk zijn voorbeelden van de manier waarop verschillende belangen succesvol samengaan.

Nieuwe projecten op stapel

Rondom het IJsselmeergebied staan de komende tijd nieuwe projecten op stapel. Zo wordt de bescherming van de Friese kust tegen erosie gekoppeld aan een verrijking van de natuur en investeringen in recreatie. Bij de ontwikkeling van het gebied tussen Lelystad en Almere wordt gezocht naar een ideale mix van dijkversterking, recreatie en natuur. Verder liggen er initiatieven om een recreatienetwerk in het IJsselmeergebied op te zetten waarbij betrokken provincies en gemeenten stimuleren dat ondernemers betere toeristische bootverbindingen opzetten tussen plaatsen als Medemblik en Kampen.

Elke twee jaar wordt bepaald of partijen zich houden aan de gemaakte afspraken van de Agenda IJsselmeergebied. Kijk voor meer informatie op de website van Agenda IJsselmeergebied 2050: https://www.agendaijsselmeergebied2050.nl/