Gemeenteraad start in ‘sfeer van ambitie’

EMMELOORD - De gemeenteraad verwelkomde woensdagavond het nieuwe coalitieakkoord van CDA, ChristenUnie-SGP, Politieke Unie en VVD overwegend positief.

 

‘Er gaat een sfeer van lef en ambitie vanuit’, vatte Wim van Wegen van D66 samen. Formateur en nu nieuwe wethouder Marian Uitdewilligen omschrijft het akkoord liever in poldertermen: ‘We gaan nu aardappels poten en willen over vier jaar oogsten.’

Honderd jaar nadat Cornelis Lely zijn Zuiderzeeplannen ontvouwde kon Uitdewilligen woensdag in de gemeenteraad het coalitieakkoord presenteren. Ze toonde eerst een video met bollenvelden en andere geneugten van de Noordoostpolder. Lely zou zich verbazen en vermoedelijk trots zijn, vermoedt de CDA-politica. ‘We wonen hier paradijselijk, maar deze week maakten we een verschrikkelijk geweldsincident mee. Ook dat is de Noordoostpolder. Veel gaat goed, maar er is ook genoeg werk aan de winkel.’

 

Het nieuwe college kan aan de bak. Hans Wijnants (VVD) en Wiemer Haagsma (Politieke Unie) zijn gebleven en krijgen gezelschap van Anjo Simonse (ChristenUnie-SGP) en Uitdewilligen. Het coalitieakkoord ‘De Noordoostpolder daagt uit’ met daarin zeven speerpunten is hun leidraad. Werken aan een aantrekkelijke polder waarin mensen fijn wonen staat voorop. Dat gebeurt niet met een dichtgetimmerd plan, want het college wil nadrukkelijk samenwerken met inwoners, ondernemers en de oppositiepartijen.

 

Die toonden zich woensdag over het algemeen positief over het akkoord. ‘Er staat maar één ding in waarmee ik het echt niet eens ben: Lelystad Airport’, zegt Hylke Hekkenberg van GroenLinks. SP en PvdA (’dit is het meest rechtse college ooit’) hebben de nodige zorgpunten, maar kregen woensdag nog geen antwoorden op gestelde vragen. Bij de bespreking van de perspectiefnota in juni krijgen ze meer helderheid, beloofden de nieuwe wethouders.

Koopzondag

D66 en PvdA voelden VVD-wethouder Wijnants wel aan de tand over het onderwerp koopzondag. De VVD voerde dat tijdens de campagne op als speerpunt, maar bij de coalitieonderhandelingen boekte de partij geen concreet succes. ‘We hebben nou eenmaal geen achttien zetels en moeten compromissen sluiten’, verdedigde Wijnants zich. Hij houdt zich de komende periode onder meer bezig met economische zaken, financiën en recreatie en toerisme. Haagsma heeft bijvoorbeeld ruimtelijke ontwikkeling, bouwgrond exploitatie en sport in zijn portefeuille.

 

Nieuwkomer Anjo Simonse werkt onder meer aan jeugdzorg. Hij zet zich in voor een ‘verslavingsvrije generatie’, terwijl Uitdewilligen een groot deel van het sociaal domein, volkshuisvesting en Schokland voor haar rekening neemt. Ze merkte bij haar installatie op dat er nog steeds te weinig vrouwen politiek actief zijn.

Nieuwe raadsleden

Omdat de nieuwe wethouders vanuit de gemeenteraad naar de collegestoelen opschuiven, werden woensdag ook vier nieuwe raadsleden geïnstalleerd. Dat zijn Jos Bus (CDA), Yosef Mahmoud.(ChristenUnie-SGP), Jan Swart (Politieke Unie) en Henri van Ulsen (VVD).