NOP: opslagcontainers voor PMD-afval

Emmeloord - De gemeente Noordoostpolder plaatst bij wijze van proef bovengrondse containers waar inwoners met hun milieupas hun teveel aan PMD-afval (plastic, blik en drinkpakken) in kwijt kunnen. De containers worden voor de zomer geplaatst.

De gemeente doet deze proef omdat uit een enquête die vorig jaar juli werd gehouden, bleek dat een groot aantal van de deelnemers de maandelijkse inzameling van PMD-afval te weinig vond.

Proef start in Emmeloord

Omdat het vooraf lastig in te schatten is hoeveel inwoners er gebruik van zullen maken, start de gemeente met drie containers in Emmeloord. Er komt een bovengrondse container bij Coop in de wijk Revelsant, Albert Heijn aan de Haarlemmermeer en in Emmelhage. De gemeente kijkt tijdens de proefperiode van een jaar of de containers goed gebruikt worden, of er geen ander afval in wordt gestort en of de omgeving van de containers niet vervuild raakt. Overigens kunnen inwoners hun teveel aan PMD-afval altijd al kwijt bij de milieustraat.

PMD-container toegankelijk met milieupas

Inwoners die gebruik willen maken van een bovengrondse container kunnen zich tegen die tijd aanmelden bij HVC. Hun milieupas wordt gekoppeld aan een bovengrondse PMD-container naar keuze. Daarna kunnen zij op ieder moment van de dag er hun PMD-afval storten.

De gemeente kiest niet voor het 2- of 3-wekelijks laten ledigen van de containers. Dit is namelijk aanzienlijk duurder dan het plaatsen van de bovengrondse containers. Dit zou als gevolg hebben dat de afvalstoffenheffing weer stijgt in plaats van verder daalt. Bovendien is er nu een landelijke discussie gaande over de noodzaak van statiegeld op kleine petflessen en blik. Dit is daarom niet het juiste moment om over te stappen op grootschalig intensiveren van PMD inzameling.

Plaatsing extra glascontainers

De gemeente gaat ook extra glascontainers plaatsen. Twee in Emmelhage, twee bij de Lidl aan de Baardmezenstraat en een aantal in Tollebeek.