Provincie Flevoland geeft zonneparken de ruimte

Emmeloord - De provincie Flevoland wil ruimte bieden aan initiatieven om zonne-energie op te wekken. Met de ontwerp Structuurvisie Zon biedt de provincie ruimte aan gemeenten om in het landelijke gebied van de provincie zonneparken aan te leggen.

In de ontwerp Structuurvisie Zon zijn bouwstenen benoemd waarmee gemeenten hun beleid voor zonneparken verder kunnen vormgeven. Het ontwerp van deze Structuurvisie Zon ligt tot en met 6 juni ter inzage in de gemeentehuizen en het provinciehuis.

Informatieavond

Daarnaast wordt er donderdag 24 mei van 19.00 tot 20.30 uur een informatieavond gehouden in het Van der Valk Hotel in Emmeloord. Tijdens deze avond is er een vrije inloop.

Om een inschatting te kunnen maken van hoeveel mensen er komen, worden belangstellenden verzzocht hun komt bij de provincie te melden via e-mail zon@flevoland.nl onder vermelding van de plaatsnaam van de bijeenkomst.