Plan Schokkerhoek moet kleiner

URK - De gemeente Urk kan een aantal woningen in het plan Schokkerhoek niet bouwen omdat het afstand moet houden tot een naastgelegen agrarisch bedrijf.

Dat heeft de Raad van State gisteren beslist. Bij de nieuwe woningen moet een aanvaardbaar leefklimaat heersen, oordeelt de Raad. En dat komt in de knel als de woningen op een kortere afstand staan van het agrarische bedrijf.

De eigenaar van het bedrijf, net over de gemeentegrens van Urk in Tollebeek, bestreed het bestemmingsplan voor Schokkerhoek. Het plan maakt in totaal 470 woningen mogelijk. Waarschijnlijk een klein deel hiervan kan dus nu niet worden gebouwd in de buurt van het agrarische bedrijf. Woordvoerders van de gemeente lieten al eerder weten dat die woningen dan elders in het plangebied gebouwd kunnen worden.

Volgens de Raad van State is de gemeente te optimistisch geweest over de mogelijke overlast van het bedrijf bij de nieuwe woningen. De mogelijkheden van dit bedrijf zijn onderschat, waardoor de hinder te laag is ingeschat. Het bedrijf houdt zich bezig met fruitteelt, maar mag ook vee houden. De gemeente ging er na onderzoek van uit dat dit een relatief gering aantal dieren betrof, maar de Raad van State vindt het aannemelijk dat het heel wat meer dieren zullen zijn en dat laat het geldende bestemmingsplan voor het bedrijf ook toe.

De Raad vindt het overigens wel goed dat de woningen op korte afstand van de fruitpercelen komen te staan. Het probleem is hier dat bestrijdingsmiddelen kunnen overwaaien naar de woningen. Maar met een hoge haag kan dat probleem volgens de Raad worden ondervangen.