Wie zijn de negen gedecoreerden in NOP

EMMELOORD - Negen inwoners van Noordoostpolder ontvingen een Koninklijke onderscheiding. Ineke Voorberg-Beekhof, Ben Helmink, Lauran Hermus, Bauke Houtsma, Henk Huisjes, Roelof Jan Kruit, Piet Ruis en Johan Zieleman zijn donderdag benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Ze ontvingen de lintjes uit handen van burgemeester Aucke van der Werff.

Peter Sleebos uit Bant kon er vanwege verblijf in het buitenland niet bij aanwezig zijn. Hij ontving daarom op zijn buitenlandse verblijfplaats een brief van de burgemeester. Hij krijgt de bijbehorende versierselen op woensdag 2 mei opgespeld.

Ineke Voorberg-Beekhof (70) uit Emmeloord

Ineke Voorberg-Beekhof geeft al ruim 20 jaar lang op een gedreven, betrokken en onvermoeibare wijze praktisch inhoud aan de geloofsopdracht tot het liefhebben van onze naaste in het geven van aandacht aan asielzoekers. Ze is daarin velen tot voorbeeld geweest en heeft het werk onder asielzoekers vanuit de kerk in Emmeloord (en ook daarbuiten) ontwikkeld, gedragen en onvermoeibaar bevorderd. Onder asielzoekers werd en wordt zij de ‘Moeder Teresa van het AZC’ genoemd.

Ben Helmink (71) uit Emmeloord

Vanaf 1966 tot aan de dag van vandaag is Ben Helmink zowel op het bestuurlijke vlak alsook op het terrein van de uitvoering actief bij Sportclub Emmeloord. Hij was bestuurslid, organisator, voorzitter, redacteur, technische zaken en nog veel meer. Daarnaast zet Ben Helmink zich met zijn technische kennis en achtergrond al zo’n 30 jaar lang als vrijwilliger in als lid van de commissie van beheer en onderhoud van de Sint Michaëlskerk in Emmeloord. Onder zijn leiding en aansturing zijn daar in de loop van de jaren, waarvan de laatste in 2016, drie zeer grote onderhoudsprojecten succesvol uitgevoerd. Ook is Ben Helmink al jaren de drijvende kracht achter de informele fietsclub Emmeloord.

Lauran Hermus (62) uit Creil

Lauran Hermus zet zich al sinds half jaren 70 tot de dag van vandaag intensief en belangeloos in voor verenigingen, (stands)organisaties, school en inwoners binnen de gemeente Noordoostpolder in zijn algemeenheid, en ten behoeve van het dorp Creil in het bijzonder. Op jonge leeftijd was hij al bestuurlijk actief in de organisatie van de Katholieke Plattelands Jongeren. Vervolgens actief in de Land- en tuinbouworganisatie Flevoland en de ABTB afdeling Creil, het schoolbestuur, de carnavalsvereniging, raadslid, en de laatste zes jaren voorzitter van de vereniging dorpsbelang Creil.

Bauke Houtsma (62) uit Emmeloord

Bauke Houtsma kan worden gezien als de grote organisator en stimulator van de volleybalsport in Emmeloord. Bauke is in 1981 afgestudeerd aan de CALO in Arnhem, en daarna in Emmeloord aan de slag gegaan bij het Groenhorst college als sportdocent. Vanaf 1981 tot heden is hij als vrijwilliger actief bij de volleybalvereniging Vovem’90. Hij is betrokken geweest bij de oprichting van de club, was bestuurder, leidde commissies en organiseerde veel wedstrijden en evenementen. Hij heeft bijna elk lid en oud leden wel getraind en/of gecoacht. Vanaf 2016 is bij Vovem’90 de Bauke Houtsma trofee ingevoerd om de meest belangrijke vrijwilliger van dat seizoen in het zonnetje te zetten.

Henk Huisjes (75) uit Emmeloord

Henk Huisjes zet zich al sinds zijn komst naar Noordoostpolder in 1965 tot de dag van vandaag intensief en belangeloos in voor de kerk en samenleving binnen de Noordoostpolder. Hij was 33 jaar ouderling, 25 jaar bestuurslid van de Landbouwpraktijkschoool in Emmeloord en jarenlang bestuurslid van het gemengd koor Canticum. Na zijn pensionering in december 2002 is zijn dagindeling geheel gevuld met vrijwilligerswerk. Actief in tuinonderhoud van diverse ouderen, opknappen straatwerk bij mensen thuis en bij verenigingen, tuinonderhoud bij de kerk, vrijwilliger bij de Stichting Balansruiters, inzameling van kleding voor hulpbehoevende mensen in Oost-Europa, vervoer van asielzoekers uit het AZC in Luttelgeest naar hun advocaat, een rechtbank of ander opvangcentrum. En als hij door Emmeloord loopt of fietst en ergens zwerfafval tegenkomt, dan ruimt hij dat ook nog gelijk even op. Henk Huisjes heeft altijd een zak en een prikstok bij zich.

Roelof Jan Kruit (76) uit Bant

Al vanaf de jaren 70 is Roelof Jan Kruit actief binnen de Hervormde Gemeente in Bant als jeugdouderling, ouderling en voorzitter. Hij was betrokken bij de fusie met de Gereformeerde Kerk in Bant wat in 2004 ertoe leidde dat de beide bestaande kerken in Bant werden verkocht, en de katholieke kerk vanuit het bisdom werd teruggekocht. Deze laatste werd omgebouwd tot multifunctioneel ontmoetingscentrum ‘de Bantsiliek’. Verder is hij bestuurlijk actief binnen de Drentse Vereniging ’t Nije Landschap’ waar hij erelid van is. Ook zet hij zich in voor menvereniging “De Burcht”.

Piet Ruis (65) uit Marknesse

Gedurende zijn gehele arbeidzame leven is Piet Ruis al verbonden aan en betrokken bij de brandweer. Vanaf 1977 als lid van de vrijwillige brandweer en sedert 2004 zowel als beroepskracht alsook vrijwilliger. Op 1 februari 2017 was hij 40 jaar vrijwilliger bij de brandweerpost Marknesse. Binnen de brandweerorganisatie is hij voorts lid van het Brandweer Opvang Team en als instructeur onder meer belast met de opleiding en instructie van vele vrijwillige brandweermensen. Binnen het dorp Marknesse zet Piet zich daarnaast ook nog als vrijwilliger in voor allerlei activiteiten.

Johan Zieleman (63) uit Marknesse

Johan Zieleman is sinds 1976 tot op de dag van vandaag zeer actief als vrijwilliger bij SV Marknesse met het helpen organiseren van verlotingen en bazaars. Hij was leider bij jeugdelftallen en seniorenteams. In 1986 was hij mede-oprichter van de supportersvereniging. Verder verzorgt hij al 30 jaar het onderhoud (clubgebouw en velden) bij de vereniging. Bij de autocross is hij al meer dan 20 jaar behulpzaam bij de organisatie van dit jaarlijkse evenement. Veel jaren als hulp bij het opbouwen en afbreken en de laatste jaren als speaker tijdens het evenement. Maar ook bij klusactiviteiten voor de dorpsvereniging is Johan Zieleman van de partij.

Peter Sleebos (68) uit Bant

Peter Sleebos heeft in zijn functie als algemeen voorzitter van de Verenigde Pinkster en Evangeliegemeenten in Nederland gedurende de jaren 1997 tot november 2016 een zeer belangrijke rol gehad in de eenheid van kerken in Nederland.

De Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten (VPE) is een landelijk opererend kerkgenootschap waar 130 gemeenten, 250 predikanten en andere geestelijke werkers bij aangesloten zijn. Door actief leiderschap heeft hij voor een sterke verbinding gezorgd tussen kerken en kerkbewegingen op meerdere terreinen. Maar ook qua (onbezoldigde) nevenfuncties heeft hij in de loop der jaren niet stil gezeten. Om er enkele te noemen. Vanaf 1993 tot heden respectievelijk bestuurslid Azusa Theologische Hogeschool, regio voorzitter VPE Regio Noord West, voorzitter ‘VPE-Zending’, vice voorzitter/bestuurslid Evangelische Omroep en voorzitter EO Metterdaad.