Brandweercolumn: Verrassende wending van dag

Het is woensdag 4 april en Sander Drenth, vrijwilliger van post Ens, is lekker aan het werk. Het is even na achten als zijn pager begint te trillen. Grote brand op Urk en Sander wordt met zijn collega opgeroepen om in de omgeving van de brand te meten op gevaarlijk stoffen.

Op post Ens wordt de groep opgedeeld, want ook zijn er collega’s opgeroepen om op Urk te assisteren bij het blussen van de brand. Sander pakt zijn spullen bijeen en rijdt met zijn collega naar Urk. Sander: ‘Toen wij als verkenningseenheid compleet waren hebben wij ons eerst een beeld gevormd waar de rook over Urk heen trok. Daar hebben wij gemeten op onder andere koolmonoxide en andere stoffen. Toen wij hoorden dat er in dit gebied enkele scholen lagen hebben wij daar ook verschillende metingen uitgevoerd. Al die tijd dat wij in het gebied aan het meten waren mochten de kinderen niet naar buiten. Tegen de tijd dat de scholen uit zouden komen hebben wij nog een paar metingen uitgevoerd om zeker te zijn dat het veilig was. Rond de school werd niets gemeten. De ouders en de school kregen te horen dat de kinderen veilig naar huis konden gaan. De brand werd langzaam minder, maar wij bleven metingen uitvoeren in de omgeving. Dit omdat de kans bestond dat er mogelijk ammoniak kon vrijkomen. Even na de middag zat onze klus erop en hebben we het voertuig weer in orde gebracht. De auto staat weer klaar voor de volgende inzet. Een verrassende wending van de dag. Het ene moment ben je aan het werk en het andere moment sta je te meten op gevaarlijke stoffen. Hiervoor zijn wij opgeleid en hier doen wij het voor.’

Wim van Eck