Skatebaan moet veiliger

EMMELOORD - De nieuwe skatebaan aan de Nagelerweg in Emmeloord wordt mogelijk uitgebreid met een skatevak waar jonge kinderen kunnen oefenen, waardoor de skatebaan veiliger wordt.

De nieuwe skatebaan is een doorslaand succes. Zelfs uit Swifterbant komen bussen met skaters om gebruik te maken van de mooie baan. De gemeente Noordoostpolder stelt dat met tevredenheid vast, maar de grote aantrekkingskracht heeft ook zijn schaduwkanten. Er zijn nogal zorgen over de veiligheid omdat jong en oud door elkaar capriolen maakt op de baan en de een meer ervaren is dan de ander. Naast skaters, zijn er rolschaatsers, fietsers en steppers die eveneens gebruik maken van de baan. Af en toe botst dat en bijna ongelukken zijn aan de orde van de dag.

De gemeente Noordoostpolder kijkt op dit moment hoe de veiligheid van de gebruikers beter kan. ‘Voorop staat dat geoefende skaters en beginnelingen rekening met elkaar moeten houden. Wat wel en niet mag staat op het bord bij de skatebaan’, benadrukt de gemeente. Echter dat garandeert nog niet de veiligheide. Daarom is ze blij met het initiatief voor een skatevak voor jonge kinderen. Het plan is in een fase van de subsidieaanvraag. De skaters hebben een presentatie gegeven over hun plannen en die zijn goedgekeurd. Overigens hopen de initiatiefnemers versterking te krijgen bij het schrijven van de aanvraag. Wie wil helpen kan zich opgeven bij: IGW@noordoostpolder.nl. Inmiddels posten ook regelmatig ouders bij de skatebaan om een oogje in het zeil te houden. De gemeente deed hiervoor een oproep op Facebook.

Een ander aandachtspunt is de veiligheid rondom de skatebaan. De gemeente praat met de politie en een verkeersdeskundige over de veiligheid van en naar de skatebaan. Bijvoorbeeld of er maatregelen genomen kunnen worden om het verkeer op de Nagelerweg te attenderen op overstekende kinderen.