‘Wij moeten er iets van opsteken’

EMMELOORD - De reumapatiëntenvereniging NOP-Urk viert op maandag 23 april haar 20ste verjaardag met een feestelijke avond in mfc Nieuw Jeruzalemkerk in Emmeloord.

De RPV NOP-Urk is een van de jongste lotgenotenverenigingen van Nederland. ‘Er was nog een witte vlek, zoals dat heet in de Noordoostpolder’, weet voorzitter Wiebrand Vroom. Vanuit het Dr. Jansenziekenhuis kwam destijds de oproep om de reumapatiënten te verenigen. ‘De reumaconsulenten en reumatologen hebben het een beetje aangezwengeld.’

Het was met name wijlen Bert Bogerman, de eerste voorzitter, die actie ondernam. ‘Hij croste de hele polder door met flyers en langs apotheken en huisartsen om bekendheid te geven aan de vereniging in oprichting’, vertelt zijn weduwe Margreet Bogerman.

Er was een oprichtingsavond belegd op 31 maart 1998 in wijkgebouw De Brulboei in Emmeloord. Het werk van Bogerman had zijn vruchten afgeworpen. Er kwamen maar liefst honderd belangstellenden naar het wijkgebouw en nog dezelfde avond werden er 25 lid. De Brulboei was tien jaar het thuishonk van de vereniging, maar uiteindelijk hielden de leden het er niet meer uit.

Dat klinkt dramatisch, maar had te maken met fysiek ongemak. ‘De stoelen zaten te hard’, geeft Margreet Bogerman als reden aan. ‘De leden namen naar de avonden allemaal hun eigen kussentjes mee, maar het was voor het gerief van de reumapatiënten beter om een andere plek te zoeken.’ Sindsdien is het mfc Nieuw Jeruzalemkerk de plek van de samenkomsten van de vereniging.

De vereniging vervult een belangrijke rol in de kennis en ervaringen die patiënten met de ziekte hebben. ‘Kennis delen’ ervaren de leden als heel waardevol’, vertelt Paulien de Vries, die de PR van de vereniging verzorgt. De avonden worden gevuld met gastsprekers die vertellen over reuma gerelateerde onderwerpen. De leden moeten er iets van opsteken en er iets mee kunnen. ‘Voor de landelijke bond is dat ook een vereiste om afdrachten te ontvangen’, merkt Vroom op. ‘Voor alleen gezellige avonden krijgen we geen subsidie’, voegt hij er in een adem aan toe.

De leden komen ook graag naar de avonden om iets op te steken over hun aandoening en pikken de gezelligheid in de pauzes en na afloop mee. Vroom: ‘We hebben in twintig jaar al heel wat specialisten gehad, maar er is ook heel veel te vertellen over reuma. Er zijn maar liefst meer dan honderd soorten reuma. Voordat we die allemaal belicht hebben, kunnen we nog wel twintig jaar vooruit.’ ‘Het moet ook een leerzaam avondje uit zijn. We hebben ook wel eens geknutseld, maar dan komen de leden niet. Ze moeten er wat aan hebben’, benadrukt De Vries nog maar eens.

Neus plakken

En ook de leerzame avonden kunnen hilarisch zijn, zoals de avond toen een fysiotherapeut kwam spreken over ‘in-tapen’ (tape aanbrengen om gewrichten te ontlasten, pijn te verminderen), vertelt Margreet. Hij demonstreerde diverse manieren van tapen bij diverse leden en zei dat we aan het eind van de avond zélf aan de slag moesten en zo gebeurde’. Iedereen kreeg een stukje tape en we werden geïnstrueerd om het tape met één zijde op de neus te plakken, het dan iets uit te rekken en het andere uiteinde op het voorhoofd te plakken. Het resultaat…. De tape trok onze neus omhoog …. en daar zaten we dan, met grotere neusgaten dan gewoonlijk en een neus die vrolijk omhoog stak. De therapeut lachte ons vriendelijk toe (óf uit) dat hij ons dat grapje had laten doen; we hadden het van tevoren niet zien aankomen maar wat moet het er komisch uitgezien hebben!’

Met de komst van Internet kunnen reumapatiënten veel meer vinden over reuma en de vereniging heeft sinds vijf jaar ook een eigen website, maar het persoonlijke lotgenotencontact wordt zeker in de polder nog zeer gewaardeerd. ‘Dat bewijzen onze goedbezochte avonden’, stelt De Vries. De vereniging heeft een stabiel ledental van rond de honderd en daarvan komen er gemiddeld rond de 35 naar de avonden.

‘Vorige week hadden we een beweegcoach en waren er 31 mensen. Dat is procentueel best veel, want van de vereniging in Den Haag weten we dat ze 1100 leden hebben en blij zijn als er 45 naar de avonden komen.’ De vereniging hoopt dat iedereen die kan op maandag 23 april aanwezig is op de feestavond. De cabaretgroep ‘Twee boeren en een dominee’ zorgt voor het vertier. Af en toe een gezellige avond en geen serieus onderwerp op de agenda hoort ook bij de RPV NOP-Urk. ‘Oh ja de kerstdiners ieder jaar en ons reisje aan het einde van het seizoen. Zonder dat is onze vereniging niet compleet. Dat vinden onze leden prachtig’, besluit De Vries.

Cees Walinga