Lichte toename WW-uitkeringen Flevoland

EMMELOORD - In maart nam het aantal WW-uitkeringen in Flevoland ten opzichte van februari toe met 45 (0,5%).

Eind maart 2018 verstrekte UWV 8.891 WW-uitkeringen in de provincie. De landelijke WW-daling van (-21,1%) in het afgelopen jaar, is sterker dan de daling van (-19,9%) in Flevoland. Het WW-percentage, dat is het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, is in maart 2018 in Flevoland met 4,1 procent iets hoger dan het landelijk WW-percentage (3,7%). Een jaar geleden bedroeg het percentage voor Flevoland nog 5,1 procent.

Het UWV constateert dat het tekort aan horecapersoneel ook in Flevoland groeit. Er is vooral vraag naar medewerkers bediening, zelfstandig werkende koks en keukenassitenten. De kans op werk is niet voor ieder horecaberoep gelijk. Basiskoks en medewerkers bediening zijn kansrijker dan keukenhulpen en keukenassistenten.

Jongeren bezetten landelijk de helft van de werknemersbanen in de sector. Het gaat hier in veel gevallen om flexwerk. Oproepcontracten, contracten voor bepaalde tijd en kleine deeltijdbanen komen in de horeca en verblijfsrecreatie relatief vaak voor. Weer en seizoen zijn in de horeca en verblijfsrecreatie sterk van invloed op de behoefte aan personeel. Het voorjaar is traditioneel een periode waarin horecawerkgevers op zoek gaan naar personeel. Voorzien in de personeelsbehoefte gaat niet altijd even gemakkelijk. De afbeelding laat zien dat in vergelijking met vorig jaar het aantal horecaondernemers dat een tekort aan arbeidskrachten als belemmering ervaart is toegenomen