Urk stuurt aan op voortzetting coalitie

URK - Informateur Cock Grandia adviseert voortzetting van de coalitie Christen Unie, Hart voor Urk en SGP .

Grandia onderzocht welke mogelijkheden er zijn om te komen tot een toekomstbestendig college dat vorm en inhoud kan geven aan het optimaliseren van samenwerking, draagvlak en vertrouwen alsmede het realiseren van doelen.

De afgelopen week heeft Grandia met alle fractievoorzitters van de in de gemeenteraad gekozen partijen een oriënterend gesprek gehad. In de gesprekken waren hierbij de speerpunten: duiding verkiezingsuitslag, programmatische overeenkomsten/verschillen, mogelijke breekpunten, vertrouwen en mogelijkheden coalitievorming/samenstelling nieuw college van belang.

Op basis van de gevoerde gesprekken adviseert de informateur dat Christen Unie, Hart voor Urk en SGP de onderhandelingen te starten om tot een nieuwe coalitie te komen. Cock Grandia.