TTH NOP-Urk: Zorgzaam Levenseinde

EMMELOORD - Bij het 25 jarig jubileum van de Stichting Terminale Thuishulp Noordoostpolder- Urk en 15 jaar zorg in het Bijna Thuis was er vrijdag een symposium in’t Voorhuys in Emmeloord.

Voorzitter Conny Aalbersberg van het TTH verwees naar het initiatief van PCOB en ’t Bint (later ZONL) voor de oprichting van de Stichting in 1993. Enkele namen van mensen van het eerste uur waren Piety IJkema, Corrie van Vilsteren en Jose Schoot Uiterkamp. Na 10 jaar ervaring met thuiswaken werd in 2003 het Bijna Thuis Huis in gebruik genomen. Een tweede BTH ligt binnen de mogelijkheden.

Saskia Teunissen, hoogleraar palliatieve zorg met als aandachtsgebied hospicezorg in het UMC Utrecht, hield een lezing met als titel: Van kwaliteitskader naar een wensgerichte benadering. Zij gaf aan dat wat haar betrof er geen low care en high care bestond. Een ieder die zich verbindt aan kwetsbare mensen, verhoudt zich als mens of dit een vrijwilliger is of professionele zorg. De verwachting is dat in de komende 30 jaar het aantal mensen dat gebruik maakt van de palliatieve zorg fors zal toenemen. Het is belangrijk dat er nu een kwaliteitskader is, waarmee kwaliteit van leven en sterven verbetert, beandrukte ze.

Ada Schonewille, huisarts te Emmeloord hield een lezing met als titel: Hoe houd je de zorg in balans. Vanuit haar beroep heeft ze te maken met de vrijwilligers, coördinatoren en het BTH in Emmeloord. Ze is bijzonder onder de indruk van de inzet en enthousiasme van de vrijwilligers. Ze vraagt zich af hoe je het kwaliteitskader palliatieve zorg gaat vertalen naar de praktijk. Er moet draagvlak zijn bij verzorgenden, verpleegkundigen, mantelzorgers, vrijwilligers, coördinatoren, bestuurders, artsen en patiënt en familie. Het draagvlakrisico ligt bij coördinatoren, bestuurders, artsen en patiënt en diens familie.

Freek Brouwer, wethouder Urk sprak zijn grote waardering uit namens de gemeente Urk voor het werk van de stichting en de gemeente is overtuigd van het belang van dit werk. Namens gemeente Urk overhandigde hij een cheque van 1000 euro aan de Stichting.

Het 25-jarig en 15-jarig jubileum wordt verder gevierd op 17 mei met een theatervoorstelling “”Het theater van de laatste dagen””, die door de stichting terminale thuishulp Noordoostpolder – Urk aan de inwoners van de Noordoostpolder en Urk wordt aangeboden.