Carrefour doet onderzoek naar mantelzorgers

EMMELOORD - – Maar liefst een op de drie Nederlanders is mantelzorger. Dat kan variëren van boodschappen en klusjes in de tuin doen voor een chronisch zieke buurman tot de zorg voor een gehandicapt gezinslid. Hoe gaat het met deze mantelzorgers? Redden ze zich? Hebben ze behoefte aan ondersteuning en zo ja, op welke manier? Mantelzorgconsulente Claudia Knol van Carrefour uit Emmeloord wil het graag weten.

Daarom heeft zij samen met welzijnsstichting Carrefour een speciale vragenlijst samengesteld. Tot 27 april kan die worden ingevuld door mantelzorgers uit de Noordoostpolder. Waarom? ‘Ik zou graag willen weten wat zij nodig hebben. Waar hebben zij behoefte aan? Ik snap dat het heel lastig is voor mantelzorgers om te zien wat ze nou eigenlijk zelf nodig hebben. Daar zijn ze soms veel te druk voor. Maar de vragenlijst kan daar heel mooi bij helpen.’

Iedereen bereiken is een lastige opgave, erkent de mantelzorgconsulente. ‘We hebben nog niet alle mantelzorgers uit de polder in beeld. Dat komt doordat niet iedereen zich herkent in die term. Een moeder van een kind met een beperking ziet zichzelf vaak niet zo. Die ziet zichzelf gewoon als moeder’, legt Claudia uit. Maar toch hoopt ze dat ook deze mantelzorgers de vragenlijst invullen. ‘Het is niet niks om zorg te dragen voor een zieke of iemand met een beperking in je omgeving. Wij moeten als maatschappij oog voor hen hebben en kijken hoe we ze kunnen ondersteunen.’

Met de uitkomsten van de vragenlijst hoopt Claudia dat beter te kunnen doen. ‘We hebben een tijdje geleden als samenleving afgesproken dat mensen die ziek zijn of bejaard, langer thuis moeten kunnen blijven wonen. Dat is heel mooi en daarmee wordt ook echt voldaan aan een behoefte, maar het betekent ook dat er veel meer aankomt op de mantelzorgers. En de vraag die wij ons stellen is: hebben we hen daar wel goed voor toegerust?’

Meerwaarde

Niet dat zorgen voor een ouder met dementie of een partner met MS of kanker alleen maar kommer en kwel is. Claudia: ‘Nee hoor, dat is niet altijd zo. Het kan ook een meerwaarde zijn om te zorgen voor iemand. De mantelzorger leert zijn geliefde familielid op een andere, misschien wel mooie manier kennen. Ik ben wel eens bij iemand geweest met progressieve MS, waarvoor we een buurtapp konden regelen. Elke keer als hij de deur uit wilde, kon hij appen en kwam er iemand om te helpen met het aantrekken van zijn jas. Die bereidheid om iemand te helpen, dat zijn de mooie kanten en dat helpt de mantelzorger enorm.’

Maar ziekte en beperkingen gaan ook vaak gepaard met afscheid nemen en een rouwproces voor de patiënt én zijn omgeving. ‘Voor de zorgvrager is alles altijd wel goed geregeld, maar ook de mantelzorger moet ondersteuning kunnen krijgen als daar behoefte aan is.’ Lotgenotencontact bijvoorbeeld. Of een mantelzorgconsulent die een luisterend oor biedt en helpt bij het uitzoeken van wat administratieve dingen. Respijtzorgvoorzieningen zodat de mantelzorger even op adem kan komen. ‘Cursussen omgaan met dementie of psychische problematiek zijn ook een goeie wellicht. Maar dat willen we dus graag van de mantelzorgers zelf horen.’

Vragenlijst

De vragenlijst is online in te vullen via www.carrefour.nu (klik op knop mantelzorg), maar ook op papier verkrijgbaar bij Claudia op tel: 06-57548563 of via mail: Claudia.Knol@carrefour.nu. ‘Desnoods kom ik hem zelf langsbrengen, want ik realiseer me dat mantelzorgers het al druk genoeg hebben.’ De consulente zoekt ook nog zes personen die mee willen werken aan een diepgravender interview voor dit onderzoek. Alle uitkomsten worden besproken op de mantelzorgbijeenkomst in de Emmeloordse bibliotheek op 12 juni vanaf 19.30 uur.