Financiële steun voor KNRM station Urk

URK - KNRM station Urk heeft mag de komende jaren op financiële steun rekenen van Schol Administratie.

De KNRM bestaat dankzij giften, donateurschappen en nalatenschappen. Meindert Schreuder: ‘De Urker redders zijn onmisbaar op het IJsselmeer. 24/7 staan ze paraat voor iedereen die hulp nodig heeft op het water. En dat vrijwillig! Schol Administratie draagt graag haar steentje bij aan dit belangrijke werk.’

Schol Administratie heeft voor in ieder geval de komende drie jaar structurele financiële steun toegezegd aan de Urker bemanning. Daarnaast heeft Schol Administratie de bemanning, plaatselijke commissie en helpers aan de wal voorzien van een prachtige soft-shell jas, ideaal voor de zomermaanden.

De financiële steun voor het jaar 2018 is besteed voor de inrichting van het onlangs verbouwde bemanningsverblijf.