Herman Winkelhorst krijgt P. van der Lijnonderscheiding

SCHOKLAND - Herman Winkelhorst heeft zaterdag in het kerkje op Schokland de P. van der Lijnonderscheiding ontvangen. De aanmoedigingsprijs ging naar Hester Katelijn Loeff.

De P. van der Lijnonderscheiding wordt jaarlijks uitgereikt aan een amateurgeoloog die zich bijzonder heeft ingezet voor de geologie in Nederland. De aanmoedigingsprijs is voor jonge geologen.

Herman Winkelhorst ontving de onderscheiding omdat hij al decennia lang zoekt en onderzoek doet naar geologische verschijnselen en fossielen in de Winterwijkse Steengroeve. Ook schreef hij diverse publicaties op het gebied van paleontologie.

Hester Katelijn Loeff wordt met de aanmoedigingsprijs geprezen voor haar grote inzet bij het organiseren van workshops en bijeenkomsten op het gebied van paleontologie. En daarnaast voor het verzamelen en beheren van paleontologische collecties.