Baron Sloet van Oldruitenborgh opent tentoonstelling 'Oldruitenborgh en Oranje'

VOLLENHOVE - Begeleid door vijftien saluutschoten en met het drinken van een speciale wijn in havezate Oldruitenborgh in Vollenhove werd de tentoonstelling 'Oldruitenborgh en Oranje' geopend.

De wisseltentoonstelling in het stadsmuseum van Vollenhove gaat over Anton Henry Sloet van Oldruitenborgh, de betovergrootvader van Frans baron Sloet van Oldruitenborgh die de expositie opende. Een bokaal met het familiewapen werd door de baron aan Jan Wester in bruikleen gegeven om in de tentoonstelling te plaatsen.

Eerder had Jan Wester al verteld hoe de tentoonstelling tot stand was gekomen en waarom. Er zijn veel bijzondere voorwerpen te zien die te maken hebben gehad met Anton Henry Sloet van Oldruitenborgh, met zijn militaire loopbaan, als adjudant van prins Alexander en met zijn leven als landjonker in Vollenhove. Hij heeft gevochten in de slag bij Waterloo. Dit wordt onder andere weergegeven in een prachtig diorama.

Hij kwam door de valkenjacht in contact met prins Alexander en werd benoemd tot diens adjudant. Aan de valkerij wordt aandacht geschonken door middel van diverse unieke afbeeldingen en voorwerpen. In het museum wordt in een speciaal ingericht kabinet een beeld gegeven van een kamer op Oldruitenborgh in 1849, waar hij toen is gaan wonen

De tentoonstelling is in het stadsmuseum aan de Bisschopstraat 36 en daarom verplaatste het gezelschap zich daar naar toe om ze te gaan bekijken. Daar werd eerst nog de bokaal in de expositie geplaatst.

De bijzondere tentoonstelling kan bekeken worden tot 28 oktober van woensdag tot en met zondag van 13.00 tot 17.00 uur.

Het stadsmuseum CHC Vollenhove is aan de Bisschopstraat 36 in Vollenhove. Kijk voor meer informatie op: www.chcvollenhove.nl