Proef met uitstallingen in centrum Emmeloord wordt verruimd

EMMELOORD - De gemeente Noordoostpolder en ondernemers van het winkelgebied in Emmeloord centrum starten samen een proef met een verruiming van het uitstallingenbeleid. Daarbij gaat het om zaken die de winkeliers buiten hun bedrijf op straat mogen neerzetten.

Om deze levendigheid in het centrum van Emmeloord te onderstrepen hebben de ondernemers de wens geuit om de bestaande uitstallingsregels te verruimen. De gemeente ondersteunt deze wens omdat een aantrekkelijk winkelgebied in het belang is van de gemeente en haar inwoners.

In de periode april 2018 tot en met april 2019 worden als proef de huidige uitstallingsregels verruimd. De verruiming geldt voor het gebied Lange Nering west, Kettingstraat, Kettingplein, Korte Achterzijde, Noordzijde en Beursstraat.

De ondernemers krijgen hiermee meer ruimte om zelf invulling te geven aan de uitstraling van hun zaak, uiteraard rekening houdend met het comfort van het winkelend publiek en de bereikbaarheid van hulpdiensten.

Bij de start van de proefperiode, in de laatste week van maart, werd in het gebied een enquête georganiseerd om het winkelend publiek te vragen naar hun beleving van de aantrekkelijkheid en uitstraling van het winkelgebied. Deze enquête wordt herhaald aan het eind van de proefperiode. Met de resultaten gaan gemeente en ondernemers in overleg over mogelijkheden om de aantrekkelijkheid van Emmeloord als winkelstad verder te vergroten.