Omdenken |

Coalitie na(ar) de crisis

Nee Hidde, de kop is niet fout maar serieus bedoeld. Na de verkiezingen is dit de keuzemogelijkheid voor de nieuw te vormen coalitie. Anders gezegd voor het nieuwe collegeprogramma waar de onderhandelingen tussen de politieke partijen onder meer over gaan. De crisis is achter de rug, het consumentenvertrouwen is weer goed en we kopen er weer op los. Wat heeft de crisis ons geleerd? Moet het anders dan de vorige keer. Onze cyclus is als volgt: we sparen relatief veel in ons land en als de crisissfeer opduikt potten we nog meer op. Totdat de economische kust weer veilig is. Dan ontstaat het emotionele gevoel dat de crisis overleeft is en geven we ons gespaarde geld gemakkelijk aan consumptieve goederen uit. Als de bodem vervolgens in zicht komt lenen we geld bij, mogelijk door de gestegen waarde van bijvoorbeeld onze huizen en geven we nog meer uit. De spiraal naar beneden is weer begonnen!

Ja Hidde, de bekende econoom professor Heertje zei het vaak, “dat economisch herstel van consumenten moet komen is een grote misvatting”. De economie blijft niet draaien door consumptie maar door investeringen. Dat geldt in het klein (thuis) en in het groot (bedrijven en overheden). Onze gemeente is een overheid. Wat doen zij met ons geld nu de crisis voorbij lijkt, consumeren of investeren? Inderdaad ik zei ons geld, omdat meer dan 90% van het gemeentelijk budget via onze landelijke belastingen binnen komt en de rest grofweg via gemeentelijke heffingen.

Juist nu is het zaak om een goede balans te vinden tussen consumeren en sparen/investeren. Nu moeten we de verleiding weerstaan om veel consumptief uit te geven want het is tijd om te investeren in kwalitatief hoogwaardige economische ontwikkeling. Denk daarbij aan onderhoud van bestaande infrastructuur en renovatie van woningen en gebouwen met een nadruk op duurzaamheid. Daarmee verhoog je de waarde en verlaag je het energieverbruik.

Bijna onze hele poldersamenleving (publiek en privaat) is verbonden met het Netwerk Nop Energieneutraal dat zich inspant om via energieneutraliteit tot een fossielvrij gebied te komen (www.netwerknop.nl). Groene investeringen voor de lange termijn. Uit dit proces komen nieuwe innovatieve projecten voort die toekomstige revenuen voor de polder opleveren.

Een gemeente die na de crisis samen met inwoners en ondernemers daarin investeert verkleint een nieuwe gang naar de crisis. Hidde blijft me ongelovig aankijken