Uit de BAN

Passie, hartstocht en/of lijdensweg?

Het begrip passie is helemaal verweven met het paasweekeinde dat we net achter de rug hebben. De achtergrond van Pasen is de lijdensweg van Christus maar biedt ook voor niet-religieuzen food for thought. Het verhaal is van alle tijden en laat zien waar overheersing, machtsmisbruik, vooroordelen en populisme toe leiden. Het is tevens een verhaal dat laat zien dat veerkracht van de mens er voor zorgt dat we om kunnen gaan met ingrijpende veranderingen, dat deze verandering juist verbindt, richting en zin geeft. Dat is opmerkelijk want ons overlevingsinstinct is juist tegen verandering, want dat is eng.

Ondernemers zullen herkennen dat de enige constante factor in hun bedrijf verandering is, dat dit weerstanden oplevert en dat die weerstanden ook nodig zijn om de veranderingen doorgevoerd te krijgen.

Onze natuurlijke weerstand tegen verandering maakt ook dat deze niet radicaal genoeg worden doorgevoerd ondanks breed gedragen urgentie. Als we de agenda van de wereld op dit moment bekijken is het duidelijk dat we belangrijke thema’s als bijvoorbeeld de ongelijke verdeling van welvaart, de energietransitie en voedselvoorziening niet meer bij de rondvraag aan de orde kunnen stellen.

Het vereist een visie, radicale keuzes en verandering. De plaatselijke politiek maakt zich op om een nieuw college te vormen en ook hier zullen genoemde thema’s in afgeleide vorm van invloed zijn. We laten de lijdensweg van Pasen achter ons en laten het plaatsmaken voor een andere vorm van passie, namelijk die van het grote verlangen. We moeten aannemen dat het de drijfveer van de politici is om vanuit dat grote verlangen het juiste te doen voor de bewoners en het bedrijfsleven in de Noordoostpolder. Het georganiseerd bedrijfsleven denkt graag mee met de politiek en mijn advies aan de partijen die het college gaan vormen zou zijn; vergroot het draagvlak voor het collegeprogramma en nodig het bedrijfsleven uit met jullie mee te denken op thema’s die relevant zijn voor het bedrijfsleven. En draagvlak is zeker nodig als er grote veranderingen op stapel staan!