'Airside' terug in het beheer van Lelystad Airport

LELYSTAD - Lelystad Airport heeft een nieuwe mijlpaal bereikt in de voortgang van de bouwwerkzaamheden. Aannemer Dura Vermeer leverde donderdag de luchtzijdige infrastructuur ('airside') op aan de luchthaven.

Daarmee zijn de infrastructurele werkzaamheden voor Dura Vermeer afgerond.

Projectdirecteur Frank Mollenhof van Dura Vermeer en projectmanager Edwin Abbink van Lelystad Airport ondertekenden donderdag de stukken om de overdracht van aannemer naar opdrachtgever te formaliseren. Dat deden zij op de nieuw gemaakte taxibaan.

Voor ruim één jaar was de baan in het beheer van Dura Vermeer. De aannemer startte in januari 2017 met de werkzaamheden en heeft de werkzaamheden volgens planning afgerond. Met het afronden van de werkzaamheden heeft Dura Vermeer 2.700 meter baan (waarvan in twee richtingen 2.400 meter start- en landingsbaan), 3.300 meter taxibanen en 4 vliegtuigopstelplaatsen opgeleverd.

Bij het realiseren van het luchtzijdige gedeelte op Lelystad Airport heeft aannemer Dura Vermeer ernaar gestreefd om dit zo duurzaam mogelijk te ontwikkelen. Door bestaand materiaal her te gebruiken, zijn er circa 10.000 minder vrachtbewegingen geweest. Dit heeft zich vertaald naar een reductie van 400.000 kilometer transportbewegingen en daarmee een vermindering van 490 ton CO2-uitstoot.

In totaal is er voor de realisatie van airside 115.000 ton asfalt gebruikt, 5.000 kubieke meter beton en 200.000 ton granulaat. De 110 hectare grasvelden worden de komende 15 jaar in opdracht van Dura Vermeer onderhouden door Stichting De Lelystadse Boer. Zij gaan het gras rondom de vernieuwde start- en landingsbaan inzaaien met een speciaal grasmengsel dat vogelwerend werkt. Vervolgens gaan zij het verse gras verzorgen, bemesten en maaien.

In de volgende fase werkt Dura Vermeer nog aan het plaatsen van nieuwe baanverlichting en - twee keer 900 meter - nieuwe aanvliegverlichting. Voor het aanbrengen van de aanvliegverlichting is Dura Vermeer begin dit jaar begonnen met het plaatsen van barrettes voor de aanvliegverlichting buiten het luchthaventerrein. Het testen van deze aanvliegverlichting vindt plaats in de periode van april t/m september 2018. De totale werkzaamheden aan de land- en luchtzijdige infrastructuur zijn eind 2018 gereed.