INGEZONDEN | Afscheid

Over ingezonden stukken kan niet worden gecorrespondeerd. De redactie be houdt zich niet verantwoordelijk voor de inhoud.

Graag wil ik reageren op de advertentie CU – SGP laatste bladzijde van De Noordoostpolder 20 maart. Het is jammer dat wethouder Andries Poppe afscheid neemt met het benoemen van behaalde resultaten, zoals afvalstoffen per huishouden. Dat hebben wij als bewoners zelf gedaan en niet de CU – SGP? Het is jammer dat Andries niet vermeldt, wat hij niet heeft bereikt, zoals: de veiligheid voor de fietsers op de Moerasandijviestraat, de oversteek bij de Moriakerk, de Espelerlaan en de Boslaan naar de ventweg, de fietsers van de Lange Dreef tussen de Shell en de Golfslag naar de Meeuwenkant - Schokkerwal, en de Nagelerweg richting Urkervaart waar regelmatig levensgevaarlijke situaties zijn.

In 2015 was ik al op de koffie bij Andries en werd de herindeling van deze straat in 2016 beloofd en een veilige afslag bij de Lidl. Wij zijn nu 2018 en er is nog steeds niets gebeurd, gevaar voor de fietsers is er nog steeds. Andries geef je opvolger opdracht voor een beter en veilig Emmeloord. Je wilde toch een veilig fietsend N.O.P.

Henk Bolhuis, Emmeloord